RALD

آیا ختم نبوت به معنای پایان نیاز بشر به انبیاست؟

آیا ختم نبوت به معنای پایان نیاز بشر به انبیاست؟ استاد رحیم پور ازغدی.

رحیم پور : آیا ختم نبوت به معنای پایان نیاز بشر به انبیاست؟؟؟؟

پیامبر اسلام‌ آخرين‌ پيامبران‌ خداست‌ و سلسله‌ نبوت‌ با او پايان‌ مي‌پذيرد و اين‌ از «ضروریات‌ آئین‌ اسلام‌» است‌. … و به انبیای الهی هدیه داد تا در راه کمال و هدایت بشری بکار گیرند اما بشر که در دوران کودکی خود بود … اینها همه نشانه‌های ختم نبوت و جانشینی عقل و علم به جای وحی تبلیغی است. … خاتمیت، به معنای بی نیازی بشر از دین نیست.

ختم نبوت یا خاتمیت به معنای پایان‌بخشی سلسله انبیا و شریعت تا روز قیامت. … ختم در لغت در به معانی پایان است و آنچه را که پایان‌بخش چیزی است، خاتم … آیا پس از رحلت آخرین پیامبر، همه مردم می‌توانند با مراجعه به آیات و سنت راه سعادت را بیابند؟ … مدعیان روشنفکری قائلند که ختم نبوت یعنی بشر به بلوغی رسیده که نیازی به دین …

۵ خاتمیت در فلسفه و عرفان اسلامی; ۶ فلسفه ختم نبوت … خاتمیت مصدر جعلی از خاتم و از ریشه ختم به معنای پایان می‌باشد. … آیا خاتمیت، پایان حجیت هر نوع فعل و گفتاری است تا در تفسیر دین و قرآن هیچ مرجع علمی وجود نداشته ….. بر اساس دیدگاه او، با فرض اینکه با رشد بشر نیاز به وجود پیامبر تبلیغی در جامعه وجود نداشته و امت …

انسان اندیشمند را به تأمل در معنا و لوازم و اسرار ختم نبوت وادارد و صد البته. بر ما، که … آیا اعلام پایان پیامبری خود نشانه ای برای بی نیازی بشر. جدید از وحی و پیام … مطلب به این. معنی نیست که در محتوای وحی نسبت به همه انبیا در جميع زمان ها و مکان ها یا …

هر مسلمانی با ایمان آوردن به اسلام، ضرورتا به نصّ قرآن کریم، به خاتمیت پیامبر … آیا خداوند، که به بشر عقل عنایت نموده، نخواسته است بشر از عقلش استفاده کند و آیا ما در … دیدگاه‌های بعدی درباره نبوّت، مربوط به کسانی است که نیاز بشر به دین را صرفا در … پیش از ورود به این بحث، تذکر این نکته ضروری است که «ختم نبوّت» به معنای …

رحیم پور : آیا ختم نبوت به معنای پایان نیاز بشر به انبیاست؟؟؟؟

مسلمانان پیامبر خود را خاتم‌الانبیا می‌دانند و کتاب مقدس آنها هم به همین موضوع اشاره دارد. … که خاتم به معنای پایان است به این معناست که پایان‌بخش انبیا بوده‌اند، نه آخرین رسول. … می‌کنید که فهم بشر به جایگاهی رسیده که نیاز به پیامبر ندارد، آیا از … چرا نمی‌شده به مسیحیت ختم شود و باید در اسلام ختم شود؛ این یک مسئله.

آیا ختم نبوت و عدم ظهور نبی دیگر بعد از خاتم النبیین، به معنی کاهش … ظهور دین اسلام، با اعلام جاودانگی آن و پایان یافتن دفتر نبوت توام بوده است. … و نه دلیل بی نیازی بشر از پیام الهی است و نه با پاسخ گویی به نیازمندی های متغیر بشر در دوره ها … گذشته از انبیایی که صاحب کتاب و شریعت و قانون نبوده و تابع یک پیغمبر صاحب …

همین جاست که اندیشه ختم نبوت، ما را با پرسشهایی مواجه می کند، که: آیا ختم نبوت و عدم ظهور نبی دیگر بعد از خاتم النبیین به معنی کاهش استعدادهای معنوی و … نه دلیل بی نیازی بشر از پیام الهی است و نه با پاسخگویی به نیازمندیهای متغیر بشر در … در قرآن هر جا و به هر صورت ماده «ختم » استعمال شده است مفهوم پایان دادن یا بستن را می دهد.

ﻣﺒﺎﺣﺚ اﭘﯿﺴﺘﻤﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺣﺪاﻗﻞ دو ﭘﺎرداﯾﻢ ﺳﮑﻮﻻر و دﯾﻨﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﺧﺎﺗﻤﯿـﺖ وﺟـﻮد … ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺘﻢ ﻧﺒﻮت و ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم … آﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي … ﺑﺸﺮي را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﻮي و اﺧﺮوي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي را … اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﯿﺎن راز ﺧﺘﻢ ﻧﺒﻮت ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ و ﮐﺸﻒ ﻋﻤﻖ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ درﯾﻎ ﻧﮑﺮده ….. ﻧﯿـﺎز. از ﺗﺬﮐﺎر اﻧﺒﯿﺎ ﺷﺪه. اﻧﺪ، اﯾ. ﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﺎي ﺗﺄﻣـﻞ ﺟـﺪي دارد . اﻣـﺮوزه در ﺑﺮﺧـﯽ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﺸـﺮ …

علت خاتمیت، بلوغ عقل بشر است و از این دوره به بعد زمان مرجعیت اشخاص و حق تشریع … اما شیعه با پذیریش نظریه امامت و تداوم آن در مهدویت، عملا ختم نبوت را بی معنی کرده است … اما دراینجا قصد داریم نشان دهیم آیا این اشکال در خصوص ناسازگاری امامت با … را بفهمند دیگر نیازی به قیم ندارند و ختم نبوت، دوره پایان ولایت اشخاص است.

اینکه پیامبر اسلام آخرین خاتم انبیا هستند، تعبدی بوده و حکمت الهی است؛ البته … به پایان رسیدن است و معنی دیگرش به قله رسیدن، در خصوص نبوت ختم به این معنی … به این معنی که تا مرحله پیامبر اکرم بشر به نبوت ها نیاز داشته و جهان با نبوت ها …. آیا واقعا اهل‌بیت در اولين اربعين حسینی در کربلا حضور داشتند؟

نبوت، بشر بدون پیشوای معصوم می‌تواند به سرمنزل مقصود برسد؟ این سؤال نیز مطرح می‌شود: آیا دین اسلام به زمان پیامبر(ص) و مکان خاص اختصاص دارد و یا … [۴] در قرآن مشتقات واژه عصمت سیزده بار به کار رفته که در بیش‌تر موارد به معنای لغوى است. … از نکات اساسی در ضرورت بعثت پیامبران، آن است که نیاز به پیامبران، شامل همه انسانها …

توجه به شخصیت دریافت کننده وحی و عصمت و علم و ختم نبوت توسط او و ادامه راه … به من آیات این قرآن را؛ تا با آن شما و هر کس از افراد بشر را که خبر این قرآن به او ….. خاتمیت پیامبر به معنای بی نیازی انسان ها از هدایت الهی و معنوی نیست، بلکه لازمه آن این …. مبارکه انبیا آیه ۴۸ تا ۸۲ این واقعیت آشکار می شود و در پایان این مجموعه آیات این …

پاسخگویی قرآن به نیازهای بشر را حداکثری می داند و راز خاتمیت را در همین نکته می … وحی (به معنای گرفتن حقایق یا جملات از خداوند به وسیله پیامبر برای هدایت بشر که با … حضرت محمد (ص) در این آیه، «خاتم النبيين»، یعنی پایان دهنده سلسله انبیا معرفی … روایات علاوه بر نهایت پذیری نبوت به حضرت محمد (ص)، قرآن را مهر پایان وحی.

هفت بتی که پیامبر برای آزاد ساختن بشر با آنها مبارزه کرد … سپس خطاب به پيغمبر خاتم مي‏ فرمايد: ما بر تو قرآن فرستاديم که کتب … رسول‏ الله دارد که صحيفه نبوت پيامبران به وسيله آن حضرت، به پايان رسيد. … و کلماتش، سلسله‏ نبوتشان را با فرستادن پيامبر اکرم ختم، و صحيفه ….. نیاز به تفسیر و تبلیغ

استخراج عناصر ثابت و متغیر دین و پاسخ گویی به تمام نیازهای هدایتی بشر از … آیه 40 از سوره مبارکه احزاب آمده است و به معناى آن است که به وسیله او نبوت پایان داده شده … [3] پس معنای خاتم بودن پیامبر اکرم (ص) این است که نبوت با او ختم شده و بعد از او … اسلام دست برداشت، یا این خود گواهی است بر این که دیگر نیازی به تعالیم انبیا …

آگاهی های برخاسته از عقل و حس ، در پاسخ به نیاز های انسان و رسیدن او به سعادت ….. پذیرش تحریف قرآن ، به معنای انکار اعجاز قرآن و عدم امکان اثبات نبوت پیامبر (ص) از …

خاتمیت، مصدر جعلی از خاتم و از ریشه ختم به معنای پایان است. … آيا خاتمیت دلیل کمال و بی‌نیازی انسان از پیامبری جدید است؟ …. از میان فیلسوفان اسلامی، صدرالدین شیرازی با رویکردی شیعی، ختم نبوت را به انقطاع وحی تشریعی و نزول فرشته …. بر اساس دیدگاه او، با فرض اینکه با رشد بشر نیاز به وجود پیامبر …

معنای ختم نبوت اصول دین فروع دین, اصول و فروع دین, پیامبر اسلام,پیامبران, … رسول اکرم (ص) پایان پذیرفت یعنی ظهور دین اسلام، با پایان یافتن دفتر نبوت توأم بوده … البته باید توجه داشت که معنی ختم نبوت این نیست که نیاز بشر به تعلیمات الهی و تبلیغاتی که از راه وحی رسیده رفع شده است. …. آیا مردگان همدیگر را میبینند؟

برچسب‌ها:, , , ,