RALD

اعترافات برادران یوسف به خود آن حضرت

برادران یوسف به خطاکاری خویش نزد پدر خود یعقوب علیه‌السّلام اعتراف کردند. … اعتراف بر خطاکاری برادران یوسف در حق آن حضرت توسط برادر بزرگ انجام شد.

فرزند كوچك يعقوب ـ عليه السلام ـ بنيامين (كه از طرف مادر هم برادر يوسف بود) به … حضرت يوسف ـ عليه السلام ـ طبق مصالحي كه خودش مي‎دانست خود را معرفي نكرد و از ….. كه با كمال شرمندگي به گناه و خطاي خود اعتراف كردند، و در برابر يوسف ـ عليه السلام …

اعتراف کردند و گفتند: «به خدا سوگند، …

آنان به گناه خود اعتراف کردند و از پدر خواستند تا براى ایشان آمرزش طلب کند. گفتند: «پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه، که ما خطاکار بودیم»، [یعقوب(ع)] گفت: …

چرا حضرت یعقوب طلب عفو فرزندان را به تعویق انداخت ، ولى یوسف فورا برادران رابخشید؟ شرحى كه در قرآن شريف و … ما به خطاى خود اعتراف داريم . حضرت يعقوب به …

حضرت یوسف به تمام عواطف شخصی خود آگاهی داشت. او به سبب …. نسبت به آنها کینه به دل نگرفت و در برابر اعتراف برادران به ظلم و خلاف خود به یوسف،. کوچکترین …

داستان حضرت یوسف(ع) در قرآن کریم به خاطر نمود زیبای این عواطف در برخوردهای یک … به دل نگرفت و در برابر اعتراف برادران به ظلم و خلاف خود به یوسف، کوچکترین …

يوسف صديق نيز با همان بزرگوارى و جوانمردى مخصوص به خود براى رفع نگرانى و اضطرابى كه در چهره برادران مشاهده كرد آنان را مخاطب ساخته و فرمود: امروز بر شما سرزنشى …

اگر از روی حسادت به کمالات و برتری های دیگران اعتراف نکنیم،با فشار و ذلّت …

شخصیت خود حضرت یوسف به عنوان برترین چهره ى داستان، موضوع بسیارى از متون …. از رؤیاى خود با برادران چیزى در میان مگذار، نکند در اندیشه نیرنگى برآیند. … که آنان سرانجام به خود آمده و دو بار به خطا و اشتباه خود آشکارا اعتراف کردند: «به درستى …

اینك كه برادران، خود را از نظر سرمایه معنوی چنین تهیدست دیدند، با یك دنیا شرمندگی، به خطای خود و عزّت برادرشان یوسف ـ علیه السلام ـ اعتراف كردند و گفتند: به خدا …

(4) فرزندان یعقوب همگی تنومند و زیباروی بودند و اما یوسف زیباترین آنها بود، … موضوع دیگری که در قرآن کریم آمده وصیت یعقوب به پسران خود است که در وقت مرگ …

پس از این که حضرت یوسف خزانه‌دار مصر شد، برادرانش برای تهیه آذوقه‌، دوبار به مصر سفر … از این که برادران یوسف به خطایشان اعتراف کردند و از پدرشان خواستند از خدا … در مورد این که آیا آنان به راستی از کار خود پشیمان شدند و توبه کردند یا مانند …

یوسف مهربان آن‌همه مصائب را كه از ناحیه آن‌ها به او وارد شده بود، نادیده گرفت… … تقاضا داریم از درگاه الهى براى ما طلب عفو و مغفرت نمایى، ما به خطاهاى خود اعتراف داریم.» … حضرت یوسف(ع)، پیراهن خود را به برادران داد و فرمود: این پیراهن را …

با توجه به آنکه برادران یوسف (علیه السلام) پس از آزار و ضرب و شتم … آنان به گناه خود اعتراف کردند و از پدر خواستند تا براى ایشان آمرزش طلب کند.

اما برادران یوسف به جای این که در جست وجوی علّت اصلی این امتیاز و در فکر پیدا … در تفسیر خود در این باره حدیثی از امام سجاد علیه السلام روایت کرده اند که حضرت …… داشتند، حاضر نشدند به جهل خود درباره تعبیر این خواب عجیب اعتراف کنند و آن را در …

در داستان یوسف در تورات، هنگامی که برادران یوسف به مصر می‌روند او هویت واقعی خود را به آنان افشا نمی‌کند. بلکه او در کیف بنیامین ظرفی از نقره قرار می‌دهد و سپس …

ﺗﻤﺎﯾﻞ زن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ (ع) اﯾﻦ داﺳﺘﺎن دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ ….. را ﺗﻘﻠﯿﺪ، و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده. اﺳﺖ. 7. 6 ….. اﻟﻒ) آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮادران در ﺗﺤﻤﻞ دوﺳﺘﯽ ﭘﺪر ﯾﻮﺳﻒ را.

روحانی و برادرش به حضرت یوسف و بنیامین تشبیه شدند! … مورد آزار و تکذیب قرار می‌گرفتند، گفت: «خود پیامبر اکرم (ص) می‌فرمودند من و پیامبران پیش … سخنران مراسم ختم خواهر رئیس‌جمهوری گفت: «برادران یوسف حتی به یعقوب هم …

در داستان قبل گفته شد که زلیخا یوسف را متهم به خیانت کرد با اینکه حضرت یوسف علیه السلام اولاً بی گناه بود و ثانیاً می توانست قبل از زلیخا از خود دفاع نماید …

چون یوسف علیه السلام را در چاه انداختند پس دل از جام شست و خود را بکلی بخدا … روح الامین جبرئیل در آورد و فریاد بر کشید که ای پدر کجا بودی که برادران با من چه ها …

در ﭘﻰ ﺗﺤﻘّﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ (ع) را، در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ، ﯾﺎﻓﺘﻪ،. در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ و ….. ﻣﻌﺮّﻓﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮادران دﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪن ﺧﺒﺮ او ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب، «ﮔﺮه ﻫﺎى» ﻗﺼّ ﻪ ﯾﮑﻰ ﭘﺲ. از دﯾﮕﺮى ﮔﺸﻮده ﻣﻰ ….. در آﯾﻪ ى 78 در ﯾﮏ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﺮادران، آﻧﺎن را وا ﻣﻰ دارد ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﺮاف. ﮐﻨﻨﺪ و از او …

يعقوب در پى راهنمايى پدر از وطن خود به سوى عراق كوچ كرد و پس از تحمّل رنج هاى … به اين ترتيب حضرت يعقوب آبروى خاندانش را حفظ كرد و برادران يوسف نيز از …. ناچار، اعتراف كرد و گفت: من او را به خيانت دعوت كردم و او در گفتار و رفتار خود صادق است.

ضمناً اشاره‌ای به عفو و بزرگواری یوسف و ارشاد برادران به توبه و استغفار را نیز … برادران به خطاى خود اعتراف مى كنند و يوسف برادران خود را بخشيده و برايشان دعامى …

2» اگر یوسف خود را به برادران معرفی میکرد، آنان وحشت میکردند و از ترس انتقام او دیگر باز …. کرده بود و احتمال خیانت آنها با توجه به عبرتی که از حضرت یوسف علیه السلام …. دستور داد از برادرانش اعتراف بگیرند و سپس آنان را به اجراي آن ملزم کرد. 4.

پس از: حضرت یعقوب (ع). خویشاوندان مهم: یعقوب. پیامبران … او یازده برادر داشت که از میان آنها تنها با بنیامین، از مادر مشترک بود. یوسف از همه برادران جز … زنان مصر بر بی‌گناهی یوسف تأکید کردند و زلیخا هم به عمل خود اعتراف کرد. پس از تعبیر خواب و …

برچسب‌ها:, , , ,