RALD

الفبای زبان پشتو

پراکندگی زبان‌های ایرانی در منطقه (رنگ بنفش پراکندگی زبان پشتو را نشان می‌دهد). بخشی از خیرالبیان، قدیمی‌ترین متن نوشته‌شده به زبان پشتو به خط نستعلیق در …

الفبای پشتو[ویرایش]. نوشتار اصلی: الفبای پشتو. الفبای زبان پشتو دارای چهل و چهار حرف است: ا /ɑ, ʔ/, ب /b/, پ /p/, ت /t/, ټ /ʈ/, ث

الفبای پشتو. الفبای پشتو ۴۴ حرف دارد. ا، ب، پ، ت، ټ، ث، ج، ځ، چ، څ، ح، خ، د،ذ،ډ، ر، ړ، ز، ژ، ږ، س، ش، ښ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ګ، ل، م، ن، ڼ، و، ه، ۀ، ي، ې، ى، ۍ.

To connect with ‎یاد گیری سریع لسان پشتو‎, join Facebook today. … 2_از جمله 30 حرف الفبای پشتو 8 حرف آن حروف خاص زبان پشتو است که در …

ﻫﺪف از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ. رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي زﺑﺎن. ﻫﺎي. ﭘﺸﺘﻮ. (. از ﺷﺎﺧﻪ زﺑﺎن. ﻫﺎي. اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺮﻗﻲ. ) و اردو …… ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺣﺮوف اﻟﻔﺒـﺎي ﭘـﺸﺘﻮ. (. ﺑـﻪ اﻗﺘﺒـﺎس.

زبان پشتو که پختو نیز گفته میشود اسم یکی از دو زبان رسمی در افغانستان است ….. به چند حروف از الفبای پشتو که هیچ دیگر زبان از ان حروف ندارد هتا زبان عربی هم …

آموزش زبان پشتو به فارسی درمجازی کاملا رایگان آموزش به حرفه ای به صورت تصویری صوتی ومتنی از پایه تا پیشرفته بامحمد میرزایی …

پَشتو (به پشتو:پښتو) نام یکی از دو زبان آیین مند (= رسمی) در آریانا (= افغانستان) و از شاخه ی زبان‌های ایرانیِ اَپاختر خاوری (=شمال‌شرقی) است. گویشوران آن تیره …

صورت اصلی کتیبه و برابر آن به زبان پشتو چنین است: … بر قصاید و رباعیات، اثر ارزانی خویشگی که در این کتاب بر حسب حرف از الفبا، ابیاتی آورده است.

زبان پشتو با الفبای فارسی نوشته می‌شود، اگرچه تعداد حروف بیشتری دارد. مانند همه‌ی زبان‌ها، کلماتی از زبان‌های دیگر، از جمله فارسی و عربی، در پشتو نفوذ کرده‌اند.

در روزهای گذشته، آن‌چه موضوع کژی‌های زبان فارسی در افغانستان را بار … هرچند وجود نهادی در دولت افغانستان به نام “پشتو تولنه” برای حمایت از رشد زبان پشتو، … موسساتی اجرا شده که به معنای دقیق کلمه حتی با الفبای زبان فارسی هم …

همچنان همین دانشمند در رویه ۱۲۰ همین کتاب در مورد تشکل و پیدایش خط و الفبای زبان پشتو (در حقیقت افغانی لفظ) چنین می‌نویسد: دولت شاعر پشتو در باره مرشد خود …

پشتو یک زبان ایران شرقی است و به خانواده هند و اروپایی تعلق دارد . این زبان توسط پشتون ها تکلم می شود و یکی از دو زبان رسمی افغانستان است. در پشتو از الفبای …

ډ،ئ ،ي ، ټ،ڼ و ږ) بپردازد ، نظام آوایی یا الفبای زبان پشتو (**) مانند زبان دری –فارسی بود ، پس از آنکه این الفبا بر وفق ومراد پشتوی ننگرهار ، وبرخی از مناطق لوی …

معنی زبان پشتو = زبان پشتو . … پشتو یا پختو (که صورت زبان نیم رسمی افغانستان را دارد) شامل لهجه های فرعی … معنی زبان پشتو در لغت نامه دهخدا … آموزش زبان پشتو • گرامر زبان پشتو • پشتو به فارسی • الفبای پشتو • آموزش زبان …

بهترین صفحه کلید آوایی پرچم اردو. Android Pashto Keyboard اولین کیبورد چند زبانه ای است که به شما سه زبان مختلف منطقه مختلف جهان ارائه می دهد. صفحه کلید اردو …

با احترام کامل به زبان پشتو و زبانهای مختلف مردم جهان . …… در تاجیکستان الفبا به روسی است وحتی استقلال زبانی خود را نگرفته اید ، در ایران که …

apr 2018. پوستر الفبای در و 6 کناب درسی جدید. نظر به تقاضای معلمین محترم زبان مادری در سویدن، اینک پوستر الفبای زبان دری و شش کتاب درسی جدید مطابق …

فیلم آموزش زبان پشتو به فارسی درس جدید 10 · فیلم سکانس. 921 بازدید ۷ ماه پیش. 5:35 · نعت بسیار عالی به زبان پشتو · کوچه عشق. 2.4 هزار بازدید ۱ ماه پیش. 1:13 …

ﺑﻨﺪﻩ اﻟﻔﺒﺎﯼ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻧﻈﺮﻳﺎت هﺮ ﮐﺪام از اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدم . از ﻧﻮﺷﺘﻪ …… و ﭘﺸﺘﻮ . اﻣﺎ، در. زﺑﺎن ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﺁوا هﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮاﻓﻴﻢ اﻟﻔﺒﺎﯼ رﺳﻤﯽ اﻳﻦ دو زﺑﺎن ﺑﺮاﯼ زﺑﺎن. ﺷﻐﻨﺎﻧﯽ ﺗﮑﺎﻓﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

الفبای مورد استفاده درهر دو زبان فارسی و دری باقی مانده همان الفبای عربی است که در فرم اصلاح شده است. … زبان مهم دیگری که افغان ها به آن صحبت می کنند،پشتو است.

خبرگزاری میزان: زبان پشتو یکی از دو زبان عمده و ملی “افغانستان” است … الفبای پشتو شبیه به الفبای فارسی است با چند حرف متفاوت و آنگونه …

اما بخش های دیگر جمعیت کشور، به زبان روسی حرف می زنند. … براساس اظهارات حکومت، این تغییر در الفبای زبان قزاقی، بخشی از استراتیژی نوسازی …

این نویسه‌ها مستقیماً صورت نوشتاری واکه‌های کوتاه زبان. … کشور ما افغانستان سوادآموزان و باسوادان چه در زبان فارسی دری و چه در زبان پشتو، با الفبای مزبور آشنایند.

بیش از پنجاه زبان مختلف را با برنامه های آیفون و اندروید به صورت آنلاین و … آموزش خواندن و ادا کردن حروف الفبای خارجی به همراه تست میزان یادگیری حروف خارجی …

پَشتو يا پختو نام یکی از دو زبان رسمی در افغانستان و از شاخهٔ ایرانی شمال … ۱ الفبای پشتو; ۲ واج‌شناسی; ۳ پیشینهٔ نام; ۴ آثار ادبی زبان پشتو …

برچسب‌ها:, , , ,