RALD

اگر در نقاط حساس تاریخ مردم فریب ظاهر ایمانی عده ای را بخورند…

این فایل گزیده جلسه دوم دوره تخصصی سوره بقره است. این دوره از مهر 98 شروع شده و به مدت یک سال ادامه خواهد داشت. زمان: پنجشنبه ها ساعت 8 تا 10.

در یک نقطه بسیار حساس جهان از لحاظ جغرافیایی، یعنی این نقطه خاورمیانه، خلیج فارس، …. البته بین مردم، اختلاف سلیقه هست؛ اختلاف رأی هست؛ عده ای کسی را قبول دارند، … بود؛ برای دوستان شما در اکناف عالم، یک جشن واقعی بود؛ یک جشن تاریخی بود. …… اگر بنا باشد یک شاعر هم مثل دیگران گول بخورد، فریب بخورد و بی بصیرتی به …

شما چه نقاط منفی در زندگی ایرانیان می‌بینید و چه راهکار‌هایی برای آن در نظر دارید؟ … این نخستین نقدی است که به زندگی ایرانی وارد است که چرا اینقدر ظاهر اخلاقی و … ما عده‌ای هستیم که با سنن و خلقیات مشترک در جغرافیایی زندگی می‌کنیم. …. نکته سوم در این رابطه این است که اگر بخواهیم سبک زندگی خود را تغییر دهیم …

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و. نمایندگان مجلس …. سال 1357 در حافظه تاریخی مردم ثبت شده است و اگر آن روزهای. ایستادگی، مقاومت و …

اما در همین جمع اگر صحبتی در مورد دوره های مختلف تاریخ به میان بیاید، همه حاضران … چه مردم و چه حکومت ها از منظر سیاست به تاریخ نگاه می کنند، بنابراین کشف حقایق … عوام زده ای پیدا می کند و در نهایت به این نقطه می رسد که در آشوب ها عده ای شعارهایی در … مورد دوره پهلوی ندارند و نمی توانند نقاط ضعف و قوت این مقطع از تاریخ را بیان کنند، …

نفاق به معنى دورويى و مخالف بودن ظاهر با باطن و دارای اقسامی است. … و اشكال به اين كه منافق اگر باطنش قبيح است ولى ظاهرش حسن است بخلاف كافر كه ….. كننده ای است كه فريب نمی دهد، هدايت كننده ای است كه گمراه نمی كند، گوينده ای است كه … به همين دليل اسلام در طول تاريخ خود بيشترين ضربه را از منافقان خورده و نيز به …

هشترود نیوز – گزارش : هادی اسکندرپور – (این گزارش در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۳ تهیه شده است). … تقدیر است اما اگر در شهری مجوز برگزاری کنسرت هرچند برخلاف تشخیص عده ای از مردم … مد و لباس از طریق دخترهای خوش اندام و پسرهای شیک پوش با ظاهر آراسته می کنند… ….. هشترود نیوز ، با آن که در دوران نوجوانی فریب مردی شیاد را خوردم و تباهی و …

حرکت انسان ۲۵۰ ساله در این برهة زمانی حساس کمک فراوانی می کند. … ائمه است و از این رو بیش از آنکه یک کتاب تاریخیِ صِرف باشد، یک فراتحلیلِ تاریخی است؛ …… از مردم به قبا می رفتند و پیغمبر را زیارت می کردند و برمی گشتند؛ عده ای هم در مدینه منتظر ….. اگر خدای نکرده دل من و شما از ایمان تهی شد، درحالی که ظاهرمان، ظاهرِ ایمانی است؛.

خانم بی حجابی که در ابیانه با حرکات موزون و آواز عده ای را را گرد خود جمع کرده … پس اگر مردم به محتوای قانون باور و ایمان داشته باشند همراهی می کنند.

حسابگري. جزایي؛. اگر. قوانين. كيفري. و. ضمانت. اجراها. به. گونه. اي. مقرّر. شوند. كه … فریب. دادن. مشمول. خدمت. وظيفة. عمومي،. معافيت. غيرحق. از. خدمت. وظيفة. عمومي . مقدمه …… عنوان. تتميم. ح. كم. مجازات. از. حقوق. اجتماعي. محروم. یا. از. اقامت. در. نقطه. یا. نقاط …… هاي حساس. و شریان. هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش. عمومي مردم توسط دستگاه.

اگر این سخنان به اشتباه در نهج البلاغه ثبت شده است، که حرفی نیست و … «ای مردم! زنان از نظر ایمان و بهرۀ اقتصادی و موهبت عقل کاستی هایی دارند؛ …. به مقام زن داشتند، در میان یهودیان زن به علت فریب آدم مورد اهانت می‌ باشد. … در تاریخ آمده است که بعضاً ام سلمه مورد مشورت پیامبر واقع می‌ شد و پیامبر رأی او را می‌ پذیرفت.

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی گزیده ای از بیانات در دیدار جمعی از ….. عده ای اینجور وانمود می کردند که اگر با امریکایی ها دور میز مذاکره بنشینیم ….. مردم، در دورانهای گذشته، افزودند: همه این دولتها دارای نقاط مثبت و نقاط منفی بودند …… هر مجموعه و دولتی که فریب این توطئه بزرگ را بخورد قطعاً به حرکت اسلامی ضربه خواهد زد.

فکر نمی‌کنم در تمام تاریخ سینما بتوانید کارگردان دیگری را بیابید … حال سوال اساسی من این است که اگر طبق راز یک تصویر ذهنی آنچنان قوی … مردم با تمرکز بر افکار مثبت و منفی می‌توانند تجربیات مثبت و منفی را به زندگی خود بکشانند. …… ی عده ای تو کشور که دارن از قانون جذب درامد های نجومی و البته موقتی در …

مسیحی.نیستم«.فیلسوف.فقید.»برتراند.راسل«.را.مطالعه.کرده.اند.و.نیز.عده.ای.هم.که. …. کتاب.را.بچیند..اگر.نسخه.ای.از.این.کتاب.را.ببینیم.فورا.قضاوت.خواهیم.کرد.که. ….. کسی.می.دانند.که.از.کرسی.آسمان.مردم.را.دید.می.زند.تا.ببیند.چه.کسی.از.زندگی.اش. ….. تاریخ.ظاهر.شد،.اعطای.شریعت.موسی.از.عجایب.مافوق.الطبیعه.بود.و.اغلب.انبیا.به.

ملت مؤمـن و انقابـی ایـران نقـش تاریخـی خـود را در شـرایط حسـاس کنونی. به درسـتی ایفـا ….. نگاه کان یکی از نقاط مهم در سخنان رهبر انقاب‌. بوده است؛ …… ظهـور جریان هـای افراطـی بـا ظاهـر اسـام گرا را ….. وال اســتریت ژورنال به تازگی خبر داده که عده ای در امریکا در حال آماده کردن قانونی جهت …… اگر کارهـای اوبامـا مبنی بـر »فریـب« مـردم ایران.

در راه می بیند که یک عده نشسته اند و مشغول خوردن غذا هستند، عده دیگری نشسته اند …… بصیرا ؛ اگر خدای متعال مردم را به آنچه می‏کنند، مؤاخذه می‏کرد، هیچ جنبنده‏ای را بر …. ما در تاریخ انسانهایی در قله ایمان داریم که از جهت مادی فقیر بوده اند. …… المبین” (۱) و بعضی از مردم کسانی هستند که خدا را به زبان و ظاهر می پرستند .

)رئیس مرکز پویش جهانی رفراندوم سرنوشت ساز مردم فلسطین )جرس(( علی … امـروز یـک فرصـت تاریخـی سـت کـه مـردم … ســت کــه بــا توجــه بــه فضــای حســاس دنیــای … و بـا عـده ای ناچیـز عبادتـگاه مقـدس و قبلـه گاه … اگــر صهیونیســت های افزون طلــب گرفتــار ….. بــر تشــکیل ایــن جبهــه در دیگــر نقــاط کشــور …… تـکان بخـورد.

ای داشتم… در آن. سخنرانی. ها راجع. به توحید، امامت، ولایت، نبوّت و سایر مباحث اساسی … به بیانات معظم له در تاریخ …. گوییم که اگر گناهکاریم، اگر نافرمانی خدا کردیم، اگر به واجبات و …. شود، این زر و زیورهایی که بر پیکر گرسنه یک عده مردم آویخته می …… هم یک نوع ایمان است، اما ایمانی است یا از روی تقلید یا از روی تعصب، دو جور است.

این اثر در قالب کتاب مرجع، به گونه اي سامان یافته که بتواند مبناي پژوهش محقّقان این. حوزه قرار … نشاني هایي که در پاورقي آمده، مستندات قرآني، روایي و تاریخي است. به بخشي … و اگر چكیده ی مورد نظر با نمایه ی باالدستی خود ارتباط غیر صریح دارد )و در عین حال …… ایمانی به انگیزش مردم و تحرّک مردم نداشتند، آن روز به مردم ایمان. آوردند.

برای دوستداران آثار سنائی خالی از فایده نباشد. ای. می شود،. می. بینند و. (ص ۶۰) ….. عده ای درباره حافظ چنین … خود ادوار براون طبق گفته خود در تاریخ ادبیات ایران … یعنی اگر ما باشیم و ظاهر اشعار حافظ این توجیه کانی …. پی ایمانی می کند و در نتیجه برای اینکه از زهر این ….. نسبت به پیغمبر اینجور قسم بخورد و بگوید قسم به.

اگر کسی میخواهد از #دشمن بترسد، بترسد، اما از طرف مردم نترسد …. تا میتوانید روی موشک کار کنید؛ دشمن باید سیلی بخورد … روی #موشک کار کنید؛ ببینید دشمن چقدر روی موشک حساس است، پس بدانید که چقدر کارتان مهم است.» …. عده‌ای تلاش می‌کنند #محصورین را #تطهیر و #تبرئه کنند و با گره زدن این مسائل با #انتخابات، از جامعه …

برچسب‌ها:, , , ,