RALD

بررسی اجمالی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

به‌ هرحال دیدگاه قانون‌گذار و اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نه تنها دیدگاه فوق را … پس از بررسی و نقد اجمالی دیدگاهی که معتقد است سیاست‌های کلی نظام، رهنمود و …

خانه ملت؛ محسن کوهکن ریزی در خصوص سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که اخیرا … وی افزود: بعضی از دوستان در مورد طرح‌هایی که جهت بررسی به صحن …

سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که در جلسات عدیده در کمیسیون‌ها و صحن مجمع … ندارد، فارغ از سیاست‌های ماهوی، هدف این نوشتار، بررسی سیاست‌های شکلی است که در بخشی … «سکوت» قانون نیز مجهول خواهد ماند و اجمال، تعارض و سکوت متون قانونی به ناامنی …

در یک بررسی و تحلیل اجمالی روند تصویب و الحاق پیشنهاد مذکور خلاف بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است و از این رهگذر می‌تواند مورد تأیید …

ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺣـﻘﻮقداﻧـﺎن ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺑﺮاز ﺷﺪه … ١٣٨٤, ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳ ﻣﻲ,ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻈﺮي اﺻ ح ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري ١/ ر/ﻙ/ﺑﻪ: راﺳﺦ, ﻣﺤﻤﺪ,. ﺻﺺ ٥٧ ـ ٤٧ … ص١١٠ و >ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم< ﺑﻨﺪ ١١ ص١١٠ ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم ﻗﺎﻧﻮن … اﺟﻤﺎل اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳـﺎﺳﻲ ﺟـﻤﻬﻮري اﺳـ ﻣﻲ اﻳـﺮان, ﺗﺸـﺮﻳﻊ. ٢/ اﺻﻞ دوم, ﺑﻨﺪ ١.

كلي نظام،. » انطباق. « قوانين با سياست. ها را بايد بررسي كند يا صرفاً. » عدم مغايرت. « … خاص، موضوع مدنظر جهت قانونگذاری را هدف قرار داده باشد. بر اين اساس، …. اجمالي. سلسله. مراتب. هنجارها را. اين. گونه. تعريف. كرده. :اند. » ساماندهي هنجارها. به. گونه. ای.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تقدیر از رهبر معظم انقلاب برای ابلاغ سیاست های کلی نظام در حوزه قانونگذاری، گفت: رهبری در این سیاست ها نکات مهمی …

عضو هیات رئیسه مجلس نامه بیش از ۲۴۰ نفر از نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری برای اعلام آمادگی جهت اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری را …

در یک بررسی اجمالی و سطحی می توان دریافت که پیرامون هر یک از مشکلات … ناکارآمدی قانون و قانونگذاری امری قطعی و اجتناب ناپذیر است و نیاز به اثبات و … اسناد فرادست کارآمد (چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام) را دارد؟

وی در ادامه گزارش اجمالی در خصوص عملکرد مجلس دهم ارائه داد و گفت: در مجلس … و بسیاری از مشکلات دولت در جریان بررسی و تصویب قانون مرتفع شد از جمله …. کردن سیاست های کلی نظام قانونگذاری گفت: بخش هایی از این سیاست ها قبلا …

تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و ….. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد …. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. ….. نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

علم سیاست مدرن بخشی از علوم اجتماعی است که با مطالعهٔ دولت، حکومت و سیاست در …. افراد یا گروه‌ها بوده‌اند تا بتوانند الگوهای کلی مناسبی را که بتوان نظریه‌های سیاسی را بر … اغلب بر خلاف رسانه‌های ملی، دانشمندان علوم سیاسی در صدد تحلیل و بررسی یک … رشته را در نظام آموزشی خود با همین عنوان جای دادند، به اواخر قرن نوزدهم بازمی‌گردد.

بررسی عملی وضعیت اجرای قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد ….. در ادامـه بـه بررسـی اجمالی مزایـای این قانون می پردازیم تا مشـخص گـردد که در ….. هیـات وزیـران در اجـرای تبصـره )1( بنـد )ب( مـاده )3( قانون؛ علـی رغم تصریح قانونگـذار مبنی بر …. از دسـت رفتن1کلـی موجـب عـدم تحقـق اهـداف تبیین شـده در سیاسـتهای کلی نظـام …

در مواد ۷، ۸ و ۹ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به صراحت … از سوی رئیس مجلس پس از طی مراحل بررسی در شورای نگهبان ابلاغ می‌شود.

هشت نکته درباره سیاست‌های کلی نظام در حوزه فناوری اطلاعات از منظر حقوق شهروندی … این سیاست‌ها از باب آنکه جهت‌گیری اصلی قانونگذاری و اجرا را در کشور مشخص می‌کنند، … ۷ با بررسی اجمالی سیاست‌های نظام در حوزه فناوری اطلاعات به نظر می‌رسد تکیه و …

وی در ادامه گزارش اجمالی درباره عملکرد مجلس دهم ارائه داد و گفت: در مجلس دهم … با دقت تصویب شد و بسیاری از مشکلات دولت در جریان بررسی و تصویب قانون …. کردن سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری گفت: بخش‌هایی از این سیاست‌ها قبلاً …

کمیته‌ای در مجلس درباره سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در حال فعالیت است … وی در ادامه گزارش اجمالی در خصوص عملکرد مجلس دهم ارائه داد و گفت: در مجلس … و بسیاری از مشکلات دولت در جریان بررسی و تصویب قانون مرتفع شد از جمله …

پاسخ اجمالی در مدت کوتاه 4 سال و 9 ماه از حکومت امام علی( علیه السلام )،[1] … در مجمع تشخیص مصلحت ایجاد شد که مسئولیت آن بررسی کارشناسی طرح ها و …. کمیته ای در مجلس درباره سیاست های کلی نظام قانونگذاری در حال فعالیت است.

وی تصریح کرد: من گزارشی اجمالی درباره اقدامات صورت گرفته و … رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای … جلسه غیرعلنی داشته‌ایم که بررسی آخرین تحولات منطقه با حضور وزیر … ما بعد از ابلاغ سیاست های کلی، جلسه گذاشتیم و الان منتظریم نتیجه کمیته کارشناسی مشخص شود.

سرویس سیاسی جوان آنلاین: نشست خبری علی لاریجانی رئیس مجلس … وی تصریح کرد: من گزارشی اجمالی درباره اقدامات صورت گرفته و … رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و … کرد: یک بخشی از سیاست‌های کلی که رهبری فرمودند قبلاً در ملاقات‌هایی … قیمت ارز و دلار پنجشنبه ۷ آذر ۹۸ …

گروه سیاسی: رئیس مجلس با بیان اینکه پیشنهاد سهمیه‌بندی و افزایش قیمت … من گزارشی اجمالی درباره اقدامات صورت گرفته و تصویب برخی قوانین در مجلس ارائه می‌کنم. … قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای مهارتی، قانون پیشگیری و … ما بعد از ابلاغ سیاست های کلی، جلسه گذاشتیم و الان منتظریم نتیجه …

برای پاسخ به این سؤالات ضمن بررسی اجمالی طرح «منع تشکیل و تبلیغ و … حقوق بشر به خصوص میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی (بند۳ ماده ۱۸ و ماده ۱۹) … البته او با هشدار بر اینکه نظام استکباری به دنبال تحریف کردن مفاهیم و …. عرصه تعریف شود تا به موجب آن، قانونگذار، تأسیس یا تبلیغ آموزه‌های فرقه‌ای را …

برچسب‌ها:, , , ,