RALD

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

پزشکان و پیراپزشکان به فراخور شغل و حرفه خود در مورد جان و مال بیماران خود مسئولند و نیازمند بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان هستند.

بیمه نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان. در این بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان (مجموعه‌ای از متخصصان که کادر درمانی را تکمیل می‌نمایند، اصطلاحا …

بیمه مسئولیت پزشکان جبران کننده خسارت های بدنی وارد شده به بیماران ناشی از غفلت و سهل انگاری پزشک در حین انجام وظایف پزشکی است.

بیمه مسئولیت پیرا پزشکان. موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان : جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی …

این بیمه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه …

مدت بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان منحصرا یک ساله بوده و درصورت درخواست بیمه گذار برای صدور بیمه نامه کمتر و یا بیشتر از یک سال أخذ مجوز از …

نرخنامـــه بیمــه مســـئولیت حرفـــه ای با پوشش حداکثر 3,600,000,000 ریــــال … لیست نرخ بیمـــه نامه مســـئولیت حرفه ای پزشکان به تفکیک گروه …

بیمه مسئولیت پزشکان برای اولین بار در سال ۱۳۶۵ توسط بیمه ایران، جهت پوشش دهی خسارات ناشی از غفلت و کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در قبال بیماران در امور …

بیمه مسئولیت پاسارگاد برای پزشکان ، پیراپزشکان ،آزمايشگاه‌ ، تشخيص‌ ط‌بي‌ راديولوژي. ‌. موضوع‌ این‌ بیمه‌ نامه شامل جبران‌ مسئولیت‌ حرفه‌ای‌ شما بیمه‌ گذارمحترم …

Saman Medical and Paramedics Liability Insurance.

این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشک را در مقابل بیماران پوشش می دهد. چنانچه پزشک به طور غیر عمد و بعلت اشتباه یا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست و …

بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان (مجموعه‌ای از متخصصان که کادر درمانی را تکمیل می‌نمایند، اصطلاحا پیراپزشک نامیده می‌شوند) در قبال بیماران بیمه …

رنج وسیعی از انواع بیمه مسئولیت وجود دارد که شاید همه ی شما با معروفترین و … مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان (مجموعه‌ای از متخصصان که کادر درمانی را …

در اين بيمه نامه خسارات ناشي از مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان در قبال افراد تحت معالجه كه به علت خطا و اشتباه و يا قصور غير عمدي در انجام امور درماني يا …

مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی حقوق پزشکی است که در رابطه پزشک و بیمار مطرح می شود. در واقع، رابطه پزشک و بیمار به منزله عقدی است که میان آن دو منعقد …

این بیمه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه …

در بیمه نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان، تمام مسئولیتی که پزشکان و پیراپزشکان در برابر بیماران خود دارند تحت پوشش بیمه‌نامه قرار …

این بیمه‌نامه خسارت و زیان ناشی از مسئولیت حرف که ناشی از غفلت و اشتباه موجب جرح … خسارات مالی در مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان قابل جبران نمی‌باشد.

یکی از انواع بیمه مسئولیت حرفه‌ای است. در این بیمه هر مسئولیتی که مطابق قانون، پزشک در برابر بیماران خود دارد مطابق بیمه‌.

پزشکان و پیراپزشکان نیز از این قائده مستثنا نیستند و با توجه به شغل و حرفه خود نیازمند بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان هستند.

در بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان هر مسئولیتی که مطابق قانون، پزشک در برابر بیماران خود دارد مطابق بیمه‌نامه به شرکت بیمه منتقل می‌شود و بیمه‌گر در مواقع …

بیمه مسئولیت پزشکان بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان بیمه مسئولیت ماما بیمه مسئولیت پرستاران بیمه مسئولیت جراحان …

حرفه ای پزشکان و پيراپزشکان. 24 روز از ساعت ………………….. از شرکت بيمه “ما” درخواست می شود بـيمه نامه مسئوليت مدنی حرفه ای پزشکان/ پيراپزشکان را بر اساس …

این بیمه نامه، مسئولیت حرفه …

برچسب‌ها:, , , ,