RALD

تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ‌زنان

شاه شمشادقدان خسرو شیرین‌دهنان, که به مژگان شکند قلب همه صف‌شکنان … کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز, تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ‌زنان.

خواجه حافظ شیرازی رو به من کرده و گفت: من غزل شاه شمشاد قدان را، در وصف ماه منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل … تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان.

تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود. بنده من شو و برخور ز همه سیمتنان. کمتر از ذره نه ای پست مشو مهر بورز. تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. بر جهان تکیه مکن …

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند. مشکلی دارم ز … زمره دیگر به عشق از غیب سر بر می‌کنند. بر در میخانه … تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. بر جهان تکیه …

جلوی کلاس آرام قدم زد، سپس ادامه داد:”یاد شعری از حافظ افتادم”:کمتر از ذره نه ای پست مشو مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان”…

تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود بنده من شو و برخور ز همه سیم تنان کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

حال به تفسیر این شعر پر محتوا میپردازیم : شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان که به … که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان … تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود. بنده من شو و برخور ز همه سیمتنان. کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز. تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. بر جهان تکیه مکن …

که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان مست بگذشت و نظر بر من درویش … کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان …

شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان, که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. مست بگذشت و نظر … کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز, تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان.

تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری. شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان. پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد.

شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان/که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. مست بگذشت و نظر … کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز/ تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان.

تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری. شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان. پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد. گفت پرهیز کن از …

تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. اجراي سوئيت سمفوني رسول عشق و اميد،به رهبري لوريس چكناواريان (حسین سلمانزاده، فارس) · مشروح این خبر را …

شاه شمشادقدان خسرو شیرین‌دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف‌شکنان مست … کمتر از ذره نه‌ای، پست مشو، مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ‌زنان بر جهان تکیه مکن …

تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری. دانلود آهنگ محمد اصفهانی زائر بهار. متن آهنگ زائر بهار از محمد اصفهانی.

تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان … آفتاب روی تخته سیاه افتاده بود و از پشت میزم غبارهای تخته وحوالی تخته پاکن را طلایی. می دیدم … بهار تکه ای از خودش را روی …

مادرش به خاطر داشتن این چهار پسر، به ام‌البنین (مادر پسران) معروف شد. علم … معاویه به ابن شعثاء دستور داد تا به جنگ او برود. … تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ‌زنان.

bahmanebrahimi2 … کمتر از ذره نه ای پست مشو مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان پیر پیمانه کش من‌که روانش خوش باد گفت پرهیز کن از …

کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز. تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل. مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان.

برچسب‌ها:, , , ,