RALD

تحقیق درباره تغييرات اجتماعي

در این صفحه، تعداد 117 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع تغییرات اجتماعی آرشیو شده است که شما می …

تغییر اجتماعی در زندگی انسانها موضوع جدیدی نیست چیزی که جدید …. که به عنوان فونکسیونالیزم شهرت یافته اند: مثلا کروبر درباره تغییرات …

یافته‏های این تحقیق نشان می‏دهد به طور کلی دگرگونی‏هایی در ساخت اجتماعی و … درباره بازار و روابط کنشگران در آن پرداخته و پس از معرفی روش‏شناسی تحقیق، …

در تحقیق حاضر، تحول اجتماعی دارای مفهومی غیر از تغییر اجتماعی است. … جمعی از اندیشمندان از موضع روان شناسی اجتماعی به کاوش درباره انقلاب و تحولات اجتماعی …

تغییرات اجتماعی عبارت است از پدیده‌های قابل رؤیت و قابل بررسی در مدت زمانی کوتاه به صورتی که هر شخص معمولی نیز در طول زندگی خود یا در طول دورهٔ کوتاهی از …

فهرست و آنالیز آمار مقالات مرتبط با کلید واژه تغییرات_فرهنگی.

بر اساس این پژوهش، ایجاد تغییر در شرایط اجتماعی از قبیل ازدواج، … همین طور، قضاوت یک زن دربارة خود، متأثر از معیارهایی است که در فرهنگ و جامعه …

بر اساس این پژوهش، ایجاد تغییر در شرایط اجتماعی از قبیل ازدواج، تشکیل خانواده و … همین طور، قضاوت یک زن دربارة خود، متأثر از معیارهایی است که در فرهنگ و جامعه …

در این مقاله گونه هایی از تغییرات اجتماعی و بیان بعضی از عوامل و موانع آن بررسی …. «هیک و آیکن در مطالعه خود درباره دگرگونی در سازمانها، سبقت جویی را به عنوان.

اجتماعی مناطق روستایی در ایران می پردازد. یکی از عمده ترین مباحث سیاسی واجتماعی ایران از دیدگاه جامعه شناسی بررسی رون…

جنبش‌های ‌اجتماعی یکی از اصلی‌ترین راه‌ تغییر سیاسی ـ اجتماعی هستند. … پژوهش عرضه تئوری تلفیقی برای تبیین جنبش‌ها و مسئله دگرگونی ساختارهای سیاسی …

این پژوهش درصدد است تا دگرگونی فرهنگی در دانشگاه را بررسی و پیامدهای آن را مورد … از این منظر، فرهنگ دانشگاهی به نظام باورها، انتظارات و اعمال فرهنگی دربارة اینکه چگونه … از دیگر عوامل مرتبط با تغییر فرهنگ دانشگاهی، تودهای شدن آموزش عالی، …

درنهایت، مشخص شد که رضایت مندی سیاسی 33 درصد از 19 درصد از / تغییرات …. همچنان‌که مایرون وینر در مقالة مشهور خود دربارة مشارکت سیاسی این تعریف را ارائه میدهد: …

با توجه به این مهم؛ پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی …. همچنین بنابر نتایج تحلیل رگرسیون 59 درصد از تغییرات واریانس سلامت اجتماعی …. افرادی که از نظر اجتماعی سالم‌اند نه تنها درباره ماهیت جهانی که در آن زندگی …

کارشناس ارشد مدیریت و برنامهریزی فرهنگی واحد علوم و تحقیقات تهران …. صفحه اصلی · درباره نشریه · اعضای هیات تحریریه · ارسال مقاله · استخراج به پایگاه‌های علمی …

آنالیز و تشریح ساختار جوامع و رتبه جامعه، محل چالش اصلی تئورسین‌های اجتماعی بوده است. این نوشتار تحقیقی درباره تشریح ساختار اجتماعی و تقسیم تئوری‌ها در …

اجتماعی …

تحقیق درباره تحليلي جامعه شناختي از نقش تغييرات اجتماعي در تحولات فرهنگي,تحليلي,تحليلي جامعه شناختي از نقش تغييرات اجتماعي در تحولات فرهنگي,تغي …

نتایج تحقیق نشان میدهد که کیفیت زندگی در شهرهای مطالعه شده متفاوت است. … In recent years, researchers have done many studies about this concept. … شهرنشینی کمی، سهم و سرانه بسیاری از شاخصها را پایین آورده، تغییرات مثبت آن را کنترل …

قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 18تغيير قانون طبيعت است و بر آن اساس است که فردا با امروز …

در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي. ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻫﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه … آﻫﻨﮕﺮﻣﺤﻠﻪ، ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﻠﻲ، ﺗﻮﺳﻌﺔ روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺒﻚ. زﻧﺪﮔﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ….. درﺑﺎرة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻜﺎف ﻧﺴﻠﻲ در دﻫـﺔ. 60.

118418.ali.html.

تأملی بر نسبت ميان فناوري هاي اطالعاتي با تغييرات در فرهنگ و مناسبات … سخن گفتن قاطع درباره پیامدهاي فناوري هاي اطالعات و ارتباطات و فضاي …

هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی در بین جوانان و رابطه آن با استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای است. روش تحقیق، روش پیمایش است و داده‌های …

یافته‌های پژوهش نشان میدهد که براساس یک تقسیمبندی نسلی، نسل سوم … همچنین شبکههای اجتماعی مجازی، باعث تغییرات اساسی در نهادهای هویت‌ساز شدهاند و عوامل … مفهوم هویت در جامعه‌شناسی مفهومی چندبعدی است و می‌توان به چند طریق درباره آن بحث کرد.

هدف این مقاله آن است که با تبیین لوازم نظریه‌پردازی مسأله‌محور، روند تحقیقات و … داینلین لوزیک با تأکید بر اینکه درباره مسائل اجتماعی توافق وجود ندارد و حتی ممکن … درباره آن وجود داشته باشد که می‌شودآن را تغییر داد، به عبارت دیگر مسأله اجتماعی …

برچسب‌ها:, , , ,