RALD

تحقیق درباره جرم و کیفر

مطالعه جرم شناختی روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت. نویسنده: محمدعلی حاجی ده آبادی محمدابراهیم شمس ناتری سمیرا گل خندان. منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم …

صدای درس | تحقیق درباره جرم …

دانش آموخته ي دکتري حقوق کیفري و جرم شناسی. … “تحقيقی” که اين اصل را تحت عنوان “اصل تفريد ضمانت اجراهای کيفری” با شيوه ی ” تعيين مجازات های نامعين” مورد …

بی شــماری اســت که مربوط به افکار عمومی درباره جرم و مجازات. و ارزش های … جایگاه اصل تناســب در فرآیند تعیین کیفر از دیدگاه جرم شناختی معطوف ساخته،. لیکن از …

برابر قانون مجازات اسلامی تمامی جرایم، مشخص شده و در… … در قانون نیامده باشد قاضی نمی تواند آن را جرم بداند و یا کیفر تعیین کند. … چند نکته مهم درباره مفهوم جرم.

جرم و راه هاي پيشگيري از آن دكتر مهرانگيز شعاع كاظمي چكيده هدف از اين … هدف از اين تحقيق تعيين ميزان تأثير خانواده، مدرسه و ساير نهادهاي … درباره شيوه هاي مبارزه است; اينكه آيا بايد راه مبارزه را منحصر به مجازات نمود يا … اين سياست كيفري نه تنها از ميزان بزه نكاسته، بلكه تعداد آنها روز به روز قوس صعودي پيموده است.

تاثیر زمان و مکان بر ابعاد گوناگون زندگی انسان بر کسی پوشیده نیست با افزودن واژه مقتضیات به زمان ومکان دیگر نیازی به معنای حقیقی زمان و مکان نمی باشد.قا…

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از…

از آنجایی که جرم اقتصادی یک مفهوم خاص حقوق کیفری نیست، تعریف و توصیف آن ….. Explanatory Note About the Exceptional Fraud. ….. تحقیق درباره طرفهای معامله

سوال مهم دیگر درباره مراحل فوق این است که هر یک از مراحل فوق را چگونه و براساس چه معیاری … آنچه که در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، مرحله شروع به جرم و …

اصل تناسب جرم با مجازات از اصول راهبرد. ی. است که با. دي. در نظ. ام. يک. فر. ی. يا. ران. به آن پرداخته شود. سوال. ي. که در ا. ني. پژوهش مطرح و به آن پاسخ داده شده است آن …

گیرند و خواهان شنیده شدن نظراتشان در تعیین کیفر هستند. ترس از بزه. دیدگ …. افزایش تحقیقات مربوط به بزه … دیده دربارة تخفیف مجازات، آزادی مشروط، تعلیق.

ﻓﻴﺰﻳﻜﺪﺍﻥ ﻭ ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻛﻮﺷﻴﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ … ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺜـﺎﻝ، ﺩﻳﻮﻳـﺪ ﻫـﻮﻟﻴﻨﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟـﺔ. « …. ﻛﻮﻫﻦ، ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﻳﻦ.

طبق قانونِ مجازات، به هر رفتاری اعم از فعل يا ترك فعل كه برای آن مجازات تعيين شده،‌ جرم می‌گويند. دراینجا به بررسی انواع جرم‌ و مجازات آنها می‌پردازیم.

حقوق کیفری شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به انواع جرائم و چگونگی مجازات آنها ….. انسان‌شناسی، تحقیقات علمی درباره علل ارتکاب جرم آغاز شد؛ از جمله درباره رابطه چهره …

گفتمان و قدرت در تبیین پدیده مجرمانه، جرم و قانون کیفری را یک ساخت بندی اجتماعی و … است که اعضای موسسه تحقیقات اجتماعی فرانکفورت آلمان در سال ۱۹۲۳ آن را تشکیل ….. هست، چیزی جز شیوه های متفاوت سخن گفتن درباره حیات اجتماعی و شرح و …

دل نگرانی جامعه دربارة برخی از نارسایی‌ها و کمبودها در حوزه‌های مختلف اقتصاد، … اکبلوم[2](28 : 2005) میگوید: پیشگیری از وقوع جرم در علل حوادث کیفری مداخله میکند و … تحقیق در باب علل و اسباب بروز و تداوم جرایم در ایران به سختی عمری بیش از چند …

از سوی دیگر مرتکبان این جرایم با توجه به ویژگی‌های شخصیتی که دارند همانگونه که به فنون ارتکاب جرم آشنایی دارند، از قوانین و مقررات کیفری و اینکه ارتکاب جرم، …

از 159 تا 189) … مروری بر تعدد مادی و معنوی جرم با رویکرد به قانون مجازات 1392.

در این مقاله سعی بر آن شده است که ابتدا انواع مجازات‏های اصلی کلاه‏برداری در … این حیث که دگرگونی‏های اجتماعی قضاوت عموم درباره اهمیت جرم و سرانجام واکنش تودۀ مردم …

در ادوار بسيار دور ، ضمانت اجراهاي كيفري در قالب مجازاتهاي شديد بدني و ترذيلي اعمال مي‌شد. در اين دوره ، مجازات بر پايه انتقام و سركوبي مجرم استوار بود و به شكل …

در ادوار پیشین، به مجازات مجرم بیش از علل جرم اهمیت داده می‌شد. … و مطالعات انسان‌شناسی، تحقیقات علمی درباره علل ارتکاب جرم آغاز شد؛ از جمله درباره رابطه چهره … هرچند جرم‌شناسی و حقوق کیفری، هر دو، به بررسی جرم می‌پردازند، از نظر موضوع، روش بررسی …

بدین معنی كه ایجاد ترس ناشی از اعمال مجازات بر مجرم نه تنها او را از اندیشه‌های مجرمانه بعدی منصرف می‌كند، بلكه با اجرای كیفر درباره محكوم علیه به سایر افرادی كه بالقوه …

پیشگیری غیر کیفری، در حقیقت درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم است؛ که در آن راه ….. تحقیق درباره قلمرو و پرخاشگری نشان می دهد که قلمرویی که بد تعریف شده باشد …

از جمله علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه از حیث علل و عوامل فردی که در این تحقیق مورد … مزبور، طرق پیشگیری از وقوع این جرم، اعم از پیشگیری اجتماعی و کیفری مطرح …. انتظار از خود بروز می‌دهند و البته این امر درباره نسل اول مهاجران اندک است و نسل های …

تحقیقات انجام شده درباره عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ایران، گروهی از عوامل اقتصادی را مؤثر بر میزان جرم می‏داند؛ برای مثال، این تحقیقات متغیرهایی، مثل: بیکاری، …

برچسب‌ها:, , , ,