RALD

تمرین ایزومتریک در سالمندی

اولین تمرین ایزومتریک برای مقابله با آسیب خاموش در سنین سالمندی است که توسط کارشناس ورزش کلینیک فیزیوتراپی و توانبخشی سدار آموزش …

میرمعزی مسعود، طاهری مرتضی، لطفی لطفعلی. تأثیر ۱۰ هفته ترکیب تمرین مقاومتی ایزومتریک و ایزوتونیک در آب بر میزان شاخص‌های خستگی مردان سالمند. فصلنامه …

میرمعزی مسعود، طاهری مرتضی، لطفی لطفعلی. تأثیر 10 هفته ترکیب تمرین مقاومتی ایزومتریک و ایزوتونیک در آب بر میزان شاخص‌های خستگی مردان سالمند. فصلنامه …

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺍﺛﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺍﯾﺰﻭﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻋﻀﻼﺕ ﭼﻨﮕﺶ. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩ. ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﺤﻘﯿﻖ ۳۰ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻻﯼ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﮐﻦ ﺁﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺳﻄﺢ …

هدف اصلی این تحقیق مقایسه اثر تمرین ذهنی و تمرین ایزومتریک بیشینه بر قدرت عضلات چنگش سالمندان بود. آزمودنی های تحقیق 30 نفر از سالمندان مرد بالای 60 سال…

ورزش های مفید برای سالمندان ورزش نرمش هایی برای افراد سالمند,تمرینهای ورزشی برای سالمندان,ورزش های عمومی,ورزشهای … آموزش تصویری ورزش کوچک کردن بینی.

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﭘﻮﻳﺎي زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد … ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎدل ﭘﻮﻳﺎي زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺆﺛﺮي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ. در زﻧ …. اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ زاﻧﻮ و دورﺳﻲ ﻓﻠﻜﺸﻦ ﻣﭻ ﭘﺎ.

سالمندان برای پیشگیری از تحلیل رفتن عضلات و تقویت عملکرد … یک تمرین ایزومتریک بسیار عالی جهت تقویت عضلات گردن است که با وارد …

انجام حرکات ورزشی مناسب، به سالمندان کمک می کند تا از عوارض پیری مانند گرفتگی … با تمرین این سه حرکت ساده سبک زندگی خود را فعال کنید، از تحلیل رفتن عضلات … تمرینات ایزومتریک: تقویت عضلات بدون حرکت دادن آنها …

دانلود … بخشی از متن دانلود رایگان مقاله مقایسه تأثیر تمرین ذهنی و تمرین ایزومتریک بیشینه بر قدرت عضلات چنگش(گریپ) سالمندان : محل انتشار: اولین همایش ملی …

يافته ها: نتايج تي همبسته نشان داد كه 10 هفته تركيب پروتكل تمرين مقاومتي ايزومتريك و ايزوتونيك در آب بر ميزان شاخص هاي خستگي سالمندان تاثيرگذار بود و …

دانلود … بخشی از متن مقاله مقايسه تأثير تمرين ذهني و تمرين ايزومتريک بيشينه بر قدرت عضلات چنگش(گريپ) سالمندان : سال انتشار: 1391 محل انتشار: اولین همایش …

تمرینات دوره های آمادگی جسمانی و ورزش درمانی سالمندان شامل کار با دستگاه، کشش های ایستا و پویا، تمرین با وزن بدن، تمرینات ایزومتریک و … هستند که به صورت …

کمر درد در دوران سالمندي شايع است و علل متعددی دارد. با بالا رفتن سن، تغییراتی در استخوانها و عضلات روی می دهد که شکل بدن تغییر می کند. برای مثال پشت خمیده می …

تمرینات ایزومتریک (به انگلیسی Isometric exercise) در سال ۱۹۵۳م. توسط هتینگر و مولر معرفی شدند. این دو محقق افزایش معنی دار قدرت ایستا (۵٪ در هفته) را در برنامه …

عضو انجمن پزشکان ورزشی معتقد است: بسیاری از سالمندان به دلیل عدم … یک تمرین ایزومتریک بسیار عالی جهت تقویت عضلات گردن است که با وارد …

۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه، نیروی ایزومتریک، وزن عضله و سطوح پروتئین … تمرین مقاومتی؛ هایپرتروفی؛ قدرت عضلانی؛ میوژنین؛ سالمندی، …

مقاله مروری. نقش فعالیت بدنی در آسیب اکسایشی و وضعیت آنتی اکسیدانی سالمندان: ….. شده است، هر دو عامل افزایش سلول های فاگوسیتوزی و تمرینات ایزومتریک.

مقایسه تاثیر تمرین ذهنی و تمرین ایزومتریک حداکثر بر افزایش قدرت عضلات … شیوع این بیماری در سنین سالمندی بوده و در رأس علل ناتوانی در این سنین قرار دارد.

موسسه طنین | پرستار سالمند | پرستار کودک | پرستار بیمار | در منزل … درحالی ‌که شما هنگام انجام ورزش‌های ایزومتریک به عضلاتتان تمرین می‌دهید، آن …

حال قبل از اينكه در مورد تمرينات مناسب سالمندان مطلبي گفته شود. … نا گفته نماند كه ورزش هاي ايزومتريك(انقباض هم طول)موجب بالا رفتن غير معمولي فشار خون شوند به …

تمرین هایی برای سلامتی | بدن ما برای سلامتی و تناسب اندام نیازمند چهار نوع تمرین، یعنی … حرکات کششی ایستا (Static Stretching); حرکات کششی ایزومتریک (Isometric … در افراد سالمند به دلیل کاهش تعادل و تمرکز شاهد صدمات بی شماری هستیم.

پس از گذز از مرحله اولیه یا اولین مراحل فیزیوتراپی ، تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک که عضلات مرتبط را در طول های بلند و کوتاه تقویت میکند ، گسترش می یابد.

و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ دوران ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪي،. ﺧﻼﺻﻪ …. رﻓﺘﻦ ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺳﺎﻟﻢ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ … اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳـﻚ. ،. اﻳﺰوﺗﻮﻧﻴﻚ، ﻫﻮازي، ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت راه رﻓﺘﻦ، ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت روي ﻧﻮار ﮔﺮدان. و ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﭘﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

بسیاری از سالمندان به دلیل عدم تعادل و ضعف عضلات آتروفی قادر به انجام ورزشهای … یک تمرین ایزومتریک بسیار عالی جهت تقویت عضلات گردن است که با وارد کردن …

این نرمش ها در کسانی که دامنه حرکتی مفصل شانه آنها هنوز به حد قابل قبول نرسیده است انجام میشوند. تعدادی از نرمش های تقویتی ایزومتریک در زیر آموزش داده میشوند.

برچسب‌ها:, , , ,