RALD

دنیا نیرزد آن‌که پریشان کنی دلی / زنهار بد مکن که نکرده‌ست عاقلی – قصاید سعدی

در ستايش امير انکيانو. دنيا نيرزد آنکه پريشان کني دلي. زنهار بد مکن که نکردست عاقلي. اين پنج روزه مهلت ايام آدمي. آزار مرمان نکند جز مغفلي. باري نظر به خاک عزيزان …

دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی, زنهار بد مکن که نکردست عاقلی. این پنج روزه مهلت ایام آدمی, آزار مردمان نکند جز مغفلی. باری نظر به خاک عزیزان رفته …

بر همين اساس ساختار قصايد سعدي از ويژگي‌هایی برخوردار است كه نويسنده كوشيده است تا ضمن …. دنیا نیرزد آن که پریشان کنی دلی زنهار بد مکن که نکرده‌ست عاقلی.

دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی زنهار بد مکن که نکرده‌ست عاقلی #سعدی · @pakruh … زر نداری نتوان رفت به‌زور از دریا زورِ دَه‌مَرده چه باشد، زرِ یک‌مَرده بیار #سعدی

سعدی)

به فصل خزان در، نبینی درخت / که بی‌برگ ماند ز سرمای سخت ؟ برآرد تهی، دست‌های … خدایا، به عزّت که خوارم مکن / به ذُلّ گنه شرمسارم مکن. مرا شرمساری ز …

قرآن مجید. آیاتی از سوره مائده (ترجمۀ مهدی الهی قمشه‌ای). ای مردم بدانید که هم عِقاب خدا بسیار سخت و دشوار است و هم خدا بسیار بخشنده و مهربان است. (۹۸).

ابیاتی از گلستان و قصاید سعدی می‌آورم و سخن گفتنش با پادشاهان و امرای … یا: دنیا نیرزد آن که پریشان کنی دلی زنهار، بد مکن که نکرده‌ست عاقلی/.

سعدی)

سعدی) ‌ همراه …

نیکی چو از حد بُگذرد نادان خیالِ بد کُند #سعدی @pakruh @andishehsarapub …. دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی زنهار بد مکن که نکرده‌ست عاقلی #سعدی @pakruh @ …

‫و خوب می داند که در بسیاری از بیتهایش‪ ،‬مخصوصاً آنهایی قصیده ای است‬ ‫کوتاه در‬ … ‫عرفانی مولوی و اشارتهای تعلیمی سعدی و همراهان آنها را در غزل حافظ با‬ …… ‫دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی‬ ‫زنهار بد مکن که نکردهست عاقلی‬

سعدی) ‌ همراه …

غزلهای عرفانی. قطعات. کلیات سعدی. گلستان … مکن تکيه بر ملک دنيا و پشت که بسيار کس چون تو پرورد و کشت …. نکويي با بدان کردن چنان است که بد کردن بجاي نيکمردان * * * * …… چو زنهار خواهد کرم پیشه کن ببخشای و از مکرش اندیشه کن.

به خنده گفت که سعدی از این سخن بگریز … دلم گشت زان کار چون نوبهار … تا چه رویست آن که حیران مانده‌ام در وصف او. □. از وی این دنیای خوش بر تست تنگ …… پرده بود انگشتری کای چشم بد بر وی مزن …. کز خیالی عاقلی مجنون شود …… هرچ خواهی کن ولیکن آن مکن …… هنوز آن طره‌ی مشکین پریشان است پنداری …

دلــــم وفــــای تـــو ورزد چـــرا کـــه هـــیـــچ نـــیـــرزد دلــی کــه …. ور در ســـــــرآن زلـــــــف پـــــــریـــــــشـــــــان رودم دل از بــهــر …. نــظــر بــفــرقــت صــوری مــکــن کــه در مـعـنـی ….. آنــــکــــه زو شــــمـــشـــاد را پـــای خـــجـــالـــت در گـــلـــســـت ….. چـــرا کـــردی بـــقـــول بـــد ســـگـــالـــان ….. از طــــعــــنــــهٔ بـــ …

ز اندازه بیرون تشنه‌ام ساقی بیار آن آب را اول مرا سیراب کن وان گه بده … زنهار نمی خواهم کز کشتن امانم ده … @taravoshaat #سعدی #غزل_سعدی #شعر #شعر_غزل #عزلیات #غزلیات_سعدی …. سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم رنگ رخساره خبر می‌دهد از حال نهانم ….. آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم/تابرفتی ز برم صورت بیجان بودم # …

سعدی) ‌ همراه …

دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی زنهار بد مکن که نکردست عاقلی این پنج روزه مهلت ایام آدمی آزار مرمان نکند جز مغفلی باری نظر به خاک عزیزان رفته کن تا مجمل وجود …

#سعدی) …

برچسب‌ها:, , , ,