RALD

رباعی آن قصر که با چرخ همیزد پهلو

بر درگه آن شهان نهادندی رو.

رباعیات : آن قصر که با چرخ همیزد پهلو.

.

… #خیام آن قصر که بر چرخ همی‌زد پهلو، بر درگهِ او شهان نهادندی رو، دیدیم که بر … و خیام با زیرکی تمام عینا صدای این پرنده را درین شعر بکار میبرد.

یکی از رباعیات زیبای حکیم عمر خیام : آن قـصر کـه با چرخ هميزد پهـلو بر درگـه آن شـهان نـهادندی رو ديديم کـه بر کنگره‌اش فاختـه‌ای بنشستـه همی گفت که کوکوکوکو.

یکی از رباعیات زیبای حکیم عمر خیام : آن قـصر کـه با چرخ هميزد پهـلو بر درگـه آن شـهان نـهادندی رو ديديم کـه بر کنگره‌اش فاختـه‌ای بنشستـه همی گفت که کوکوکوکو.

بخش هشتم رباعیات خیام: قافیه واو از شعر آن قصر که با چرخ همیزد پهلو ….. تا می خور که فلک بهر هلاک من و تو.

آن قصر که با چرخ همیزد پهلو بر درگه آن شهان نهادندی رو دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای بنشسته همی گفت که کوکوکوکو □ از آمدن و رفتن ما سودی کو …

شعر کهن پارسی خیام نیشابوری حکیم عمر خیام نیشابوری از بزرگترین دانشمندان ایران و از مفاخر ملی ماست. … آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو بر درگه او شهان نهادندی رو.

آن قصر که با چرخ همیزد پهلو بر درگه آن شهان نهادندی رو دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای بنشسته همی گفت که کوکوکوکو. دیدگاه ها, پنهان نمودن. تا کنون دیدگاهی بر این …

دولتمردان مان را به یک رباعی عبرت انگیز از خیام دعوت می کنیم ؛ خاصه آنان که مقهور شیرینی قدرت و توهم جاودانگی اش … آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو

آن قصر که با چرخ همیزد پهلو بر درگه آن شهان نهادندی رو دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای بنشسته همی گفت که کوکوکوکو.

ان قصر که با چرخ همیزد پهلو رباعیات خیام خیام نیشابوری,ان قصر که با چرخ همیزد پهلو.

رباعیات خیام برخیز و بیا … آن قصر که جمشید در او جام گرفت آهو بچه کرد و شیر آرام گرفت بهرام که ….. آن قصر که با چرخ همیزد پهلو بر درگه آن شهان نهادندی رو دیدیم که …

با هفت هزار سالگان سر بسریم. این چرخ فلک که ما در او حیرانیم. فانوس خیال از او مثالی دانیم …. آن قصر که با چرخ همیزد پهلو. بر درگه آن شهان نهادندی رو. دیدیم که بر …

آن کوزه سخن گفـت ز هر اسراری. شاهی بودم کـه جام زرینـم بود اکـنون شده‌ام کوزه هر خـماری. *****. آن قـصر کـه با چرخ همیزد پهـلو بر درگـه آن شـهان نـهادندی رو.

رباعیات خیام : پرسش فاخته. آن قصر که با چرخ همیزد پهلو. بر درگه آن شهان نهادندی رو. دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای. بنشسته همی گفت که کوکوکوکو. برچسب‌ها: …

برچسب‌ها:, , , ,