RALD

شهادت می دهم جز تو زنی نیست (ترجمه شعر “اشهد ان لا امراه الا انت”نزار قبانی)

شهادت می دهم جز تو زنی نیست (ترجمه شعر “اشهد ان لا امراه الا انت”نزار قبانی). ۱ شهادت می دهم جز تو زنی پیدا نشود که بداند (قاعده ی) بازی را چون تو و بیارد نادانیِ من را تاب!

کوچه علی چپ شعر و نوشته های طنز و جدی محمد شیرازی. … شهادت می دهم جز تو زنی نیست (ترجمه شعر “اشهد ان لا امراه الا انت”نزار قبانی). ۱ شهادت می دهم جز تو زنی پیدا نشود

تراژدی با دوربین چشمی. داستان اینقدرها هم پیچیده نیست. … شهادت می دهم جز تو زنی نیست (ترجمه شعر “اشهد ان لا امراه الا انت”نزار قبانی). ۱۵ ساعت قبل.

برچسب‌ها:, ,