RALD

مدیریت صحیح میراث فرهنگی به محافظت بهتر از میراث فرهنگی منجر می شود

میراث فرهنگی بخش عمده ای از تمدن و نمایان کننده هویت گذشتگان است … به این جایگاه برسد مدیریت میراث فرهنگی است چرا که مدیریت صحیح میراث فرهنگی به محافظت بهتر از میراث فرهنگی منجر می شود و در پی آن، میراث …

آگاهي بخشي به نسل هاي مختلف نسبت به ارزش هاي ميراث فرهنگي … هاي ميراث فرهنگي بهترين راه براي حفظ بناها و محوطه هاي تاريخي محسوب مي شود. … كه به جاذبه گردشگري تبديل شده، اين اتفاق به‌دليل برنامه‌ريزي و مديريت علمي و … و آموزشي به شمار مي رود به منظور تربيت صحيح دانش آموزان در تمامي ابعاد تقويت كرد.

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع … مجوز فعالیت‌هایی مانند معادن که مستقیما منجر به تخریب آثار تاریخی می‌شود … عدم نگرش صحیح مدیران استانی به مقوله گردشگری به عنوان یک صنعت در آمدزا …. هر چه بهتر این مهم کمیته‌ای از نمایندگان کمیسیون فرهنگی، مرکز پژوهش‌ها و …

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به حضور دکتر علی اصغر مونسان در … آغاز شد/ با تشکیل وزارتخانه، شرایط برای بودجه و اعتبارات بهتر می‌شود … وزارت میراث‌فرهنگی می‌تواند به صورت مستقیم نیز وارد شود و مشکلات … وجود دارد نیز اگر به خوبی مدیریت شود، قطعاً ضریب موفقیت از این نیز بیشتر خواهد بود.

برای دستیابی به فرهنگی پیشرو، پویا و غنی مبتنی بر ارزش های دینی، تاریخی … تردیدی نیست که بهره‌گیری صحیح از دانش و فن مدیریت استراتژیک، می‌تواند علاوه … سازمان را در دستیابی به توسعه همه جانبه، سازماندهی مطلوب و داشتن درکی بهتر از محیط …. و حذف موانع کارایی، به ارتقای قابلیتها و افزایش کارایی سازمانها منجر می شود.

… از ازرش‌ ها و اعتبارات قابل توجهی به جهت تفسیر صحیح زندگی بشر در گذشته بهره‌ … از منظر معاهدۀ بین ‌المللی حفاظت از میراث ‌فرهنگی ‌دریایی [زیرآب] یونسکو … شوربختانه، ابراز نظریاتی این چنینی منجر به این می ‌شود که مسئولین حس کنند …. برای درک بهتر این موضوع ذکر چند نکته خالی از لطف نخواهد بود؛ در واقع …

از این ‌رو توسعه‌ و مدیریت گردشگری به گونه‌ای که با محیط سازگار باشد و به افت … ماسیا در تانزانیا و محافظت از جمعیت اسب آبی در استان وانزولو در آفریقای جنوبی و محافظت از حیات … در اینجا این مشکلات را نخست عنوان فشارهای محیطی بررسی می‌شود. ….. گردشگری در عین حال می تواند منجر به تحریف ماهیت صحیح وقایع به منظور منعکس …

شاید یکی از کلیدی ترین موضوعات در مباحث مربوط به میراث فرهنگی … البته این بدان معنا نیست که هیچ درک صحیحی از اینکه موزه چیست وجود نداشته باشد. … مهمی است که می تواند به رویکردهای سازنده ای در سطح جامعه منجر شود. … موزه های برتر ایران معرفی شدند؛ بومیان کیش، عروسک‌ها، تاریخ علوم اردبیل و علوم وفناوری …

معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی: توسعه پایدار کشور وابسته به … حفظ محیط‌زیست و معرفی میراث کهن، فرهنگ و تمدن ایران زمین آشکار می‌شود. … ”شهر گردشگر“ با رویکرد تغییر رویه مدیریت شهری در بهره‌برداری حداکثری از … داد و افزایش طول اقامت و عملکرد گردشگری را منجر می‌شود از جمله برنامه‌های این معاونت است.

استفاده صحيح از رمزهاي عبور: سعي نمائيد که براي استفاده از اطلاعات موجود بر روي دستگاه … در زمان رمزنگاري اطلاعات، مي بايست تمهيدات لازم در خصوص حفاظت و به خاطر … و يا با مشکل مواجه شود، امکان دستيابي به اطلاعات در معرض تهديد وجود خواهد داشت . … مدوام آنان، امکان و يا بهتر بگوئيم شانس خرابي اطلاعات و يا کامپيوتر را کاهش دهد.

نمایندگان 15 دستگاه اجرایی مرتبط با میراث فرهنگی برای نخستین بار به … گیری از سرمایه های اجتماعی و مشارکت مردم به مدیران امتیاز داده می شود.

رشته مدیریت دولتی باعث می‌شود که دانشجویان به مدیران لایقی تبدیل شوند و وظایف … آشنایی با تحولات فنی و مهندسی و استفاده صحیح از آن در اصول مدیریتی و آموزش … که به تصمیم‌گیری بهتر و مؤثرتر مدیران منجر می‌شود، هدف اصلی این رشته می‌باشد. …. با ماشین‌آلات‌ و تجهیزات‌ الکتریکی‌ و الکترونیکی‌، آشنایی‌ با میراث‌ فرهنگی‌، …

سیاست گذاری · بانک و بیمه · خودرو · بازار دیجیتال · مدیران · باشگاه … به باور فعالان میراث فرهنگی، برای ثبت ملی آثار تاریخی و حفاظت این قسم از آثار، … راستا بهتر است برنامه‌های آموزشی در زمینه میراث برای قضات ترتیب داده‌شود. … بازمی‌گردند، هم اشتغال‌زایی می‌شود و هم به حفظ فرهنگ و تاریخ ایران منجر خواهد شد.

ﻣﯿﺮاث. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﺴﺖﯿﭼ. و. ﻗـﺪم. ﻫـﺎ. ﯾﯽ. ﮐﻪ. ﺑﺮا. ﺣﻔﻆي. اﯾﻦ. ﻣﯿﺮاث. ﻫﺎ. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. ﺑﻌﺪ. اﺧﻼق. ﻣﻨﺪ. ي. ،ﯽاﻧـﺴﺎﻧ. آﻣﻮزش. و …. اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص اﺧﻼﻗﯽ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ. ارزش. ﻫﺎ در وﺟﻮد ﻣﯽ. ﺷﻮد. ).7(. ﮔـﺎﻫﯽ ﻣ. ﻔﻬـﻮم ﻓﺮﻫﻨـﮓ در … ﻫﺎ ﺑﺮاي زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘـﺮ. ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ …. ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ارث رﺳـﯿﺪه، در زﻣـﺎن ﺣﺎﺿـﺮ از آن ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ. ﻣﯽ. ﺷﻮد و ﺑﺮاي …. ﻓﺮدي، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮزه، ﺗﻤﻠﮏ و ﻧﮕﻬﺪاري، اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻘ …

بیانیه راهبردهای صیانت از ارزش های تاریخی فرهنگی تهران توسط کارگروه بافت … مصوب، واقع در مناطق 12 و 11 به عنوان محدودۀ بافت تاریخی تهران به ثبت میراث فرهنگی. رسیده که حدود … از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران، بافت تاریخی، ثروت شهر محسوب می شود. زیرا با … زندگی در بافت و در نهایت منجر به احیای بافت تاریخی خواهد شد.

کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب مورخ 11/8/1380 هجری شمسی برابر 2 نوامبر … دستیابی یا معامله پایاپای میراث فرهنگی زیرآب انجام می‌شود با علم به وجود فناوری … نگهداری و مدیریت شوند که نگهداری آنها در درازمدت تضمین گردد. … می‌توانند قواعد و مقرراتی را وضع نمایند که موجبات حفاظت بهتر میراث فرهنگی زیرآب

تاریخی منقول … نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق انجام صحیح و به موقع ماموریت محوله به سازمان

ثالثــاً ویژگی هــای مفهــوم منظــر شــهری تاریخــی از متــن اســتنباط می شــود. … منظر فرهنگی، میراث جهانی، منظر شهری تاریخی … و جمعیــت، مدیریــت شــهری نیــز بــه ایــن بخش هــا توجــه بیشــتری می نمایــد و درنتیجــه در شــهر … رویکـردی اسـت کـه در هـزاره سـوم بـرای شـناخت و حفاظـت بهتـر و کارآمـد از شـهرهای تاریخی 2منظـر شـهری تاریخـی.

میراث فرهنگی ناملموس بنا به تعریف کنوانسیون پاسداشت از میراث … ویژگی‌های مدیران موفق … و پس از بررسی‌های فراوان منجر به ارایه فهرستی از میراث‌های فرهنگی بشر از … فرهنگی و معنوی ایران در یونسکو به آثار فرهنگی و هنری‌ای گفته می‌شود … و معنوی یونسکو به وسیله یونسکو در جهت محافظت بهتر میراث فرهنگی …

فرهنگی. می. شود . سامانه. مدیریت میراث فرهنگی ناملموس. مدیریت میراث ناملموس با پاسداری از …. ای فنی و تخصصی در جهت شناسایی بهتر محیط …. صفحات پوسته زمین منجر به تغییر شرایط زمین شده که بررسی سیر این تغییرات از ….. داشتن، محافظت از آسیب،تباهی یدا زوال، نگهدداری بدا دقدت و حدال معمدوال در …… دریافت اطععات صحیح …

گردشگری در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور … یابی به زندگی بهتر و متعالی بدانیم، برنامه ریزی بهترین راه برای رسیدن به این اهداف … در این نظریه، برآورده کردن نیازهای ابتدایی افراد و مدیریت محیط زیست از اهمیت …. بستگی دارد و توانایی حفظ میراث اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را نیز شامل می شود.

عدم توجه و صیانت از میراث تاریخی، امروز به عنوان یک گناه نابخشودنی نزد نسل فعلی و آیندگان تلقی می‌ شود، لیکن به‌نظر می‌رسد باید به‌صورت عمیق‌تری به علل و … که در اثر مدیریت فرآیندها، یکی را فدای دیگری، و یا ارجحیت‌های ناهمگون وضع نماییم. … به زعم تاریخ، هر نوع حرکت اجتماعی و انسانی که منجر به وقوع حوادث …

درجات نسبی اعتبار فرهنگی می تواند به کنشهای متفاوت حفاظت در یک مکان منجر گردد.

صدای میراث: ثبت جهانی جنگل هیرکانی در یونسکو، بیش از پیش لزوم حفاظت از جنگل باستانی ایران را با مدیریت صحیح و مشارکت مردمی مورد تاکید قرار داده است. … هر دو نشست مدیران و مسئولان سازمان میراث‌فرهنگی و استانداران استان‌های هیرکانی … هیرکانی به توسعه رفاه بیشتر و اشتغال پایدار برای آن‌ها منجر می‌شود.

در مقاله حاضر نیاز به تدوین ضوابط اخلاقی گردشگری در کشورمان مورد … Code of Ethics (مجموعه ای از ضوابط قانونی مکتوب برای بروز رفتار صحيح يا مبتنی بر ….. فرهنگی بنظر می رسد که کمترین تأثیر را بر سنتها داشته باشد، اما منجر به تغییر …. حداقل رساندن اثرات منفی گردشگری بر محیط، میراث فرهنگی و همچنین به حداکثر.

سازمان در هر سه بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی بسیار پر اهمیت است. … شد و در بهمن 1357 به پیروزی انقلاب اسلامی منجر گردید، از آنجا آغاز شد. … به فرض داخل حجره را می‌شود تغییر دارد و تجهیز کرد، اما شکل ظاهری آنها باید حفظ شود …. بپوشانیم؛ پرونده سازی هنر نیست به پرونده رسیدگی کردن کار صحیح …

برچسب‌ها:, , , ,