RALD

مروری بر کتاب گفتگو در کاتدرال نوشته ماریو بارگاس یوسا

سانتیاگو، تو کی خودت را نابود کردی؟ دقیقا چه زمانی پرو نابود شد؟» اینها مودبانه‎‎ی کلماتی است که ماریو بارگاس یوسا در کتاب گفتگو در کاتدرال …

«سانتیاگو، تو کی خودت را نابود کردی؟ دقیقا چه زمانی پرو نابود شد؟» اینها مودبانه‎‎ی کلماتی است که ماریو بارگاس یوسا در کتاب گفتگو در …

سانتیاگو، روزنامه‌نگاری بی‌پول که پدر سیاست مدارش را در جستجوی آرمان خود ترک کرده، درمی‌یابد که همۀ زندگیاش عبث بوده است. داستان را ماریو بارگاس یوسا از خلال …

«سانتیاگو، تو کی خودت را نابود کردی؟ دقیقا چه زمانی پرو نابود شد؟» اینها مودبانه‎‎ی کلماتی است که ماریو بارگاس یوسا در کتاب گفتگو در …

گفتگو در کاتدرال(1) ماریو بارگاس یوسا … این گفتگو به نوعی در طول کتاب ادامه دارد و کتاب با همین گفتگو به پایان می رسد و این بر … اما اول به همین نوشته خوب دوستمان مداد سیاه اشاره می کنم (اینجا). … همانکه یوسا با استادی ساخته است. … هم و به کمک داستان مروری می کنیم و شاید برخی تشابهات فرهنگی مان با آمریکای لاتین را فارغ از …

گفتگو در کاتدرال + ماریو بارگاس یوسا – هزار رمان … گفتگوی اصلی کتاب همین صحبت سانتیاگو و آمبروسیو است. … اما اول به همین نوشته خوب دوستمان مداد سیاه اشاره می کنم (اینجا). … و یا اگر هم نمی خواهید بخوانید برخی آثار دیکتاتوری را با هم و به کمک داستان مروری می کنیم و شاید برخی تشابهات فرهنگی مان با …

گفتگو در کاتدرال ماریو بارگاس یوسا عبدا….. کوثری انتشارات لوح فکر گفتگو در کاتدرال سومین رمان یوساست که در محیط شهر لیما شکل می گیرد . داستان با دیدار …

ماریو بارگاس یوسا، در ۲۸ مارس سال ۱۹۳۶ در آرکیپای پرو به دنیا آمد، یوسا تنها … اما هنوز هم «گفتگو در کاتدرال» و «جنگ آخر الزمان» به عنوان مهم ترین آثار …. این مقالات در دوران جنگ عراق نوشته شده بود، آن‌گاه که یوسا با دختر عکاسش … مروری بر کتاب :.

ماریو بارگاس یوسا فقط نامی مشهور در میان خوانندگان آمریکایی نیست؛ او … ماه ها پنج کتاب مشهور بارگاس یوسا را از جمله «گفتگو در کاتدرال» مورد بحث قرار دادند. …. جرالد مارتین که زندگینامه متمایز گارسیا مارکز را نوشته و حالا روی زندگینامه بارگاس یوسا کار می کند، ….. مروری بر اندیشه‌های مارتین هایدگر در سالمرگ او.

گزارش نشست نوبل‌خوانی با ماریو بارگاس یوسا. … از میان آثار وی «گفتگو در کاتدرال»، «سور بز» و «جنگ آخر‌الزمان» از اهمیت و … یوسا مقالات و آثار متعددی نیز در حوزه‌‌های مختلف سیاسی و ادبی نوشته است؛ از آن‌جمله می‌توان به «چرا ادبیات؟ ….. مروری بر درس‌گفتارهایی درباره‌ی فردوسی (درس‌گفتار شانزدهم تا نوزدهم) …

گفتگو در کاتدرال رمانی از برندهٔ نوبل ادبی سال ۲۰۱۰ م. رمان گفتگو در کاتدرال سومین رمان ماریو بارگاس یوسا که توسط لوح فکر منتشر شده است. داستان رمان در شهر …

کتاب گفتگو در کاتدرال کتاب رمان فروشگاه اینترنتی آی کتاب : iketab گفتگو در کاتدرال نویسنده: ماریو بارگاس یوسا مترجم: عبدالله کوثری ناشر: لوح فکر زبان …

#معرفی_کتاب سوربز رمانی است نوشته نویسنده پرویی ماریو بارگاس یوسا که به … #ماریو_بارگاس_یوسا ‌ ‌برش کتاب : گفتگو در کاتدرال #روز کتابخوانی _۲۴ …. پست رو ورق بزنید تا هم مروری داشته باشید بر زندگی فوئنتس و هم بخش‌هایی از دو …

#معرفی_کتاب سوربز رمانی است نوشته نویسنده پرویی ماریو بارگاس یوسا که به نقشه قتل … پست رو ورق بزنید تا هم مروری داشته باشید بر زندگی فوئنتس و هم بخش‌هایی از دو اثر مهمش که … #ماریو_بارگاس_یوسا برش کتاب : گفتگو در کاتدرال.

نم کلودیوس”‌ نوشته “رابرت گریوز”، نویسنده، شاعر، مترجم و اسطوره شناس انگلیسی، یکی از … گفتگو در کاتدرال، شاهکار ماریو بارگاس یوسا یکی از این رمان هاست.

سورِ بُز اثر ماریو بارگاس یوسا(رمان و مقاله نویس آمریکای جنوبی) …. #ماریو_بارگاس_یوسا ‌ ‌برش کتاب : گفتگو در کاتدرال #روز کتابخوانی _۲۴ آبان …. پست رو ورق بزنید تا هم مروری داشته باشید بر زندگی فوئنتس و هم بخش‌هایی از دو اثر …

‫ﻣﻬﺪي ﺑﻪﺧﯿﺎل‬ ‫*‪1‬‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ از دﯾﺎر اﻟﻮﻧﺪ‬ ‫)ﻣﺮوري ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﻋﺒﺪاﷲ ﮐﻮﺛﺮي(‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﮐﻮﺛﺮي در‬ …. در ﺣﻮزهي داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻋﻠﻮم ‫‪ .1‬ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب آﯾﺪا در آﯾﯿﻨﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ …. ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻤﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و دﯾﮕﺮ ‫آﺛﺎر ﯾﻮﺳﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪» :‬ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﮐﺎﺗﺪرال ﺑﻪ ﻗﻮل‬ … ﻣﺎرﯾﻮ ﺑﺎرﮔﺎس ﯾﻮﺳﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ‫ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎي دﯾﮕﺮش ﻫﻢﭼﻮن ﺳﻮرﺑﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﮑﺘ …

پنجشنبه …

برچسب‌ها:,