RALD

مقصر توان پرداخت دیه را ندارد ؟!

باید دادخواست اعسار از پرداخت دیه را بدهید و به صورت اقساط دیه را پرداخت کنید تا زندان نروید در غیر این صورت زندانی خواهید شد تا دیه را به نرخ روز …

در مورد فوت عابران پیاده در حوادث رانندگی و وضعیت پرداخت دیه آنها، در مواردی كه … بوده و وسیله نقلیه او نيز نقص فنی ندارد، مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت. … فردی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی …

اگر فرد ماترکی برای پرداخت دیه نداشته باشد دیه از کجا پرداخت میشود؟ … هم او را مقصر اعلام کرد و دیه کامل یک مرد مسلمان را برای ما با خسارت ماشین تعیین … سال ۹۴ در اثر سرطان فوت کرده و هیچ اموالی هم ندارد تکلیف دیه ما چطور میشود ؟

در مورد فوت عابران پیاده در حوادث رانندگی و وضعیت پرداخت دیه آنها، در مواردی که عبور … بوده و وسیله نقلیه او نیز نقص فنی ندارد، مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت. … در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به …

آیا می دانید به راننده بدون گواهینامه دیه تعلق می گیرد؟ … اگر گواهینامه نداشته باشید و تصادف کنید و مقصر هم باشید، شرکت بیمه وظیفه دارد که بر …

و در صورت پرداخت دیه مقصر باید رضایت شما را جلب نماید/. مشاوره تلفنی با … اما رضایت مصدوم نسبت به جنبه عمومی جرم برای شما تخفیف به همراه دارد. در هیچ یک از موراد فوق شرکت بیمه نمی تواند تعیین تکلیف نماید. مشاوره تلفنی …

موارد پرداخت دیه از صندوق تأمین … بنابراین صندوق نسبت به جبران خسارت مالی و نیز خسارات معنوی تعهدی ندارد. … مورد دوم جایی است که صندوق تأمین خسارت های بدنی دیه‌ی زیان‌دیده را پرداخت‌ نموده است اما علیه مقصر اصلی حادثه به‌‌ عنوان …

از سویی یوم‌الادا بودن دیه، هزینه گزافی را به مقصر حادثه رانندگی که …. محکوم به پرداخت دیه شده است و توانایی پرداخت آن‌ را ندارد، نیازی نیست که …

با توجه بر اینکه در این موارد از تصادفات هیچ مصدومی وجود ندارد … دیده و غیر مقصر با مراجعه به بیمه خسارت خود را تا سقف تعهد بیمه گذارمی تواند دریافت کند. … به مقصر و ارسال نامه به بیمه جهت پرداخت دیه و یا وصول دیه را انجام خواهد داد.

براین اساس می‎توان گفت، قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی یعنی اینکه … صندوق تأمین خسارات بدنی جهت پرداخت ديه تصادفات در مواردي مانند اینکه … بیمه ایران دارد و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه البرز، باید به واحد پرداخت …

اشخاص حقوقی و امكان محكوميت به پرداخت ديه … ها وجود ندارد ، زيرا بطور مثال در ديه قتل عمد كه ولي دم از قصاص گذشت مي نمايد مي تواند بيشتر از ديه ….. باشد مرتكب از مجازات و پرداخت ديه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و بي گناه …

چگونه می توان خسارت بیمه بدنه در تصادف را دریافت کرد؟ بیمه بدنه خودرو … آیا به راننده مقصر هم دیه تعلق می‌گیرد؟ … نحوه پرداخت به راننده مقصر چگونه است. غرامت رانندگان مقصر از محل بیمه حوادث سرنشین پرداخت می‌گردد. … توضیح اینکه راننده تنها بوده وکسی درکنارش نبوده وبیمه ثالث داردبیمه بدنه ندارد. پاسخ.

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت در جرائم عمد، شبه عمد و خطای محض … یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

ماده (49) قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از … در مورد برخی از جرایم نیز دادگاه می تواند، در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء کند، … عاقله کودک مکلف به پرداخت دیه است و در موردی که عاقله با استطاعت مالی از …

در تصادفات خسارتی که هیچ مصدومی وجود ندارد اولین نکته این است که اگر … بندی از طرف مقصر، فرد زیان دیده می تواند نسبت به توقیف اموال اقدام کند. … موجب صدمه بدنی شود مرتـکب به حبس از یـک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت …

در اینگونه تصادفات طرفین پس از اخذ کروکی و تشخیص مقصر توسط مامور … عدم تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به، محکوم له (زیان دیده) می تواند نسبت به توقیف اموال … موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت … وجود ندارد به همين دليل موضوع در محاكم مورد رسيدگي قرار گرفته و حكم به پرداخت ديه …

در تصادفات رانندگی بین تعیین مقصر حادثه و نداشتن گواهینامه ارتباطی وجود …

کروکی چه نقشی در پرداخت خسارت دارد؟ 8 …. بنابراین شخص زیان دیده می تواند علیه مالک وسیله نقلیه و راننده مقصر در محاکم قضایی شکایت کند. …. در قانون بیمه ی ثالث ،خودرویی که ارزش آن خودرو بیشتر از نصف دیه ی یک فرد مسلمان در آن سال باشد …

آیا جایى که خسارت وارده بیشتر از مقدار دیه باشد مى توان از جانى مطالبه کرد؟ … عمد است اگر عابر مقصّر باشد مثل این که خود را به زیر ماشین انداخته هیچ دیه اى وجود ندارد …

ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﺣﺎدﺛﻪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﯿﺮ. ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ … اﯾﻨﮑﻪ. ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﺸﺮوع ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ، دﺧﺎﻟﺘﯽ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وي ﻧﺪارد . در اﯾﻦ ﻧﻮع از …

برخی شرکت بیمه را موظف به پرداخت می دانستند و برخی نیز دعوای مقصر حادثه را رد … ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان می دارد: «در صورتي كه قاتل از … می دانیم که مقصر از تمام ارث محروم نشده است و صرفاً از دیه محروم است، لذا می تواند از …

با توجه به ماهیت دیه، مهریه زن را از طریق توقیف دیه می توان پرداخت کرد. … گرچه دیه مجازات است اما ماهیت آن دین است و با فوت مقصر و محکوم علیه ساقط می شود و … برای توقیف و تامین خواسته، زوجه نیاز به پرداخت خسارت احتمالی هم ندارد.

در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از … یک دستور کافی نیست و اگر قرار صادر نشود موجبی ندارد که پرونده به دادگاه برود. … در رابطه با جنبه خصوصی، زیان دیده مستقیماً می تواند به صندوق تأمین مراجعه کند و …

سایر خساراتی که به خودروی مقصر وارد شود نیز بر اساس بیمه بدنه خودروی مقصر حادثه پرداخت می‌شود. … پوشش‌های اضافی که دارد می‌تواند جبران خسارات وارد شده را پرداخت نماید. … در قانون بیمه ثالث، خودرویی که ارزش آن خودرو بیشتر از نصف دیه یک … تعهد مالی که بیمه نامه ثالث وی دارد این بیمه نامه می تواند کمک وی باشد.

از آنجا که نرخ دیه مهمترین معیار برای محاسبه نرخ بیمه شخص ثالث … میلیون تومان (سقف دیه کامل در ماه حرام) و خسارت جانی راننده مقصر حادثه … ندارد چطور فردا روزی در صورت بروز حادثه توان پرداخت دیه 360 میلیون تومانی را خواهد داشت.

در مواردی که صندوق تأمین خسارات بدنی مسئولیت جبران خسارت را دارد، … که کارشناس مقصر را ۵۰ ۵۰ اعلام میکند و حکم دادگاه هم پرداخت ۵۰ درصد دیه …

برچسب‌ها:, , , ,