RALD

نیکو میخواد ج بدع~~ سوال بپرسید راس میگمـ⁦⁦↝⁩⁦☪️⁩

علامت سؤال، نشانهٔ پرسش یا علامت استفهام («؟»؛ برای زبان‌های چپ به راست: «?») یک علامت (نشانه) در نشانه‌گذاری در زبان و متن است که هنگام پایان جملهٔ پرسشی می‌آید.

رشد 311 واحدی شاخص بورس درحالی از ابتدای معاملات روز جاری تاکنون رقم خورده که نماد های بانکی و در رأس آنها “وبملت”، “وبصادر” و نیز “وتجارت” در صدر این گروه …

سوال. رنگهای پرچم ایران به چه معناست؟ پاسخ. پرچم جمهوری اسلامی ایران دارای سه رنگ (سبز، سفید، قرمز) است که در وسط آن کلمه مقدس “الله“نقش یافته …

Random House Dictionary …… ﺳﻮال. ﭘﻴﺶ. ﻣﻲ. آﻳﺪ. ﻛﻪ. اﮔﺮ. اﻣﻜﺎن. ﺑﺮداﺷﺖ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. و. ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. از. ﭘﺮﭼﻢ. و. ﻧﺸﺎﻧﻪ.

برچسب‌ها:, , ,