RALD

هزار لب لباب : سخنان سلطان عارفان امام علی (ع)

در باب حیرت، راز، معما: بزرگترین راز، مرگ است. هر گاه در کسی صفتی شگفت آور دیدی در انتظار …

در باب حیرت، راز، معما: بزرگترین راز، مرگ است. هر گاه در کسی صفتی شگفت آور دیدی در انتظار صفات شگفت …

سخنان قصار سلطان عارفان. مولانا علی (ع) … هزار لبّ لباب (۱), MP3, ۶۸ مگابایت, ۴۱ دقیقه. هزار لبّ لباب (۲), MP3, ۵۵ مگابایت, ۳۳ دقیقه. هزار لبّ لباب …

هزار لبّ لباب(سخنان قصار حضرت علی(ع)٫ گلچینی از نهج البلاغه٫ غرر …

هم‌چنان‌که پیامبر اکرم(س) در توصیف امام حسین(ع) فرمود: «حسینٌ منّی و انا من … در عالم تجرد و تجرد عالم، عالم غیب و غیب عالم، هرگز سخن از صنف و طبقه‌ی زن و مرد نیست. …. لذا زینب(س) در مقطع کودکی از «توحید» که لُبّ لباب عرفان علمی و عملی است و غایت ….. سلوک را طی نماید و اگرچه عارفان در تعابیر مختلف، منازل چهار، هفت، هفتاد، هزار و .

کتاب ها،مقالات و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی. … حضور و فنا ناپذیری · هزار لب لباب : سخنان سلطان عارفان امام علی (ع) · غزلی ز دگر …

کتاب ها،مقالات و سخنرانی های استاد علی اکبر خانجانی.

ﻫﺰار ﻟ ﺐّ ﻟﺒﺎب. ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺼﺎر ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺎرﻓﺎن. ﻣﻮﻻﻧﺎ. ﻋﻠﯽ. (. ع. ) *****. ﮔﻠﭼﯾﻧﯽ از ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی. : (. اﻟﻐدﯾر …… اﻣﺎﻣ ت ﻋ. ﻠ. ﯽ ،دﻗﯾﻘ ﺎً ﺑ ﮫ ھﻣ ﯾ. ن ﻣﻌﻧﺎﺳ ت . ﺑ ﮫ. ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳ ت ﮐ ﮫ اﺷ دّ اﺧ ﻼص واﺷ دّ ﮐﻔ ر وﻧﻔ ﺎق در دوران …

مولوی می‌گوید: «پیر من و مراد من/ درد من و دوای من/ فاش بگفتم این سخن/ شمس … به همین خاطر هم امام علی (ع) به ابن ملجم گفت که من هیچ دشمنی با تو ندارم؛ …

شاعران ادب فارسی، از ابتدا تاکنون در مدح و ستایش امیرالمؤمنین علی (ع) شعرهای بسیاری سروده‌اند. مجموعه این اشعار بیانگر جنبه‌های گوناگون شخصیت امام، نقل فضایل و سخنان وی و نشان‌دهنده ارادت ….. از پس سلطان ملک شه چون نمی‌داری روا, تاج و تخت پادشاهی جز که سنجر داشتن ….. باز باش‌ای باب بر جویای باب, تا رسد از تو قشور اندر لباب.

کتاب صوتی(۱) هزار لبّ لباب (سخنان قصار حضرت علی(ع)٫ گلچینی از نهج البلاغه٫ غرر الحکم) …

توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا مقامات هفت گانه ی سلوک هستند که در … نامیم، پس سخن از امام سخن از عرفان است و سخن از عرفان سخن از معرفت است. … عارفان غالباً از آیه ی «و ما مِنّٰٰا اِلَّا لَهُ مقامٌ معلومٌ»[1] بهره گرفته اند و برای اهل ….. 5 – ملاحسین کاشفی، لب لباب مثنوی، به اهتمام سعید نفیسی، انتشارات اساطیر چ اول.

در باب #حیرت، #راز، #معما: …

من نزد برادرم علي بن محمد امام هادي(ع) رسيدم و ميان من و او پندهايي رد و بدل شد كه من را در …. ق در كتاب (لباب الأنساب) مي نويسد: (موسي مبرقع به قم هجرت كرد و در آنجا مدفون مي باشد. … احمد بن عبدالعزيز براي وي هزار مثقال طلا و يك اسب زين كرده به عنوان مقرري ….. (5) و معتقد بود كه اعتراف به ندانستن بهتر از آن است كه آدمي سخن نادرست بگويد …

کتاب امام علی (ع) در شعر فارسی (جلد 1) … آن عارف عارفان و مرآت علوم. کز بلخ به شام رفت و از … او لُبِّ لُبابِ علم و باقی همه پوست. در مدح علی … آن عارف وارسته و آن مرد خدا.

(ناصری داودی، 1378: 177) امیر علیشیر نوایی بر این سخن صحه گذاشته و آورده است: ((در مجلس … ملاحسین واعظ در هرات با دربار سلطان حسین بایقرا (شیخ دارالسیاده) پیوندیافت … از جمله اینکه؛ ملاحسین در مدح حضرت علی (ع) و اهل بیت (ع) پیامبر قصیده‌ها و ….. او در کتاب ((لب لباب مثنوی)) و در رشحه ی پنجم می‌گوید: «و آن [حج] دو نوع است: …

اگر تو در این مقام و منزلت حضرت، اشکال داری، یعنی در معجزات پیامبر و … سخن بدیع و تازە(قرآن) را بر اساس هواهای نفسانی تاویل کردەای؛ حال آنکه … اصلی (نە لب لباب) بلافاصله می‌فرماید: این حدیث منقلب را گور کن. … عاشقان حضرت رسول‌الله حاضرند اگر هزار جان داشتە باشند، همە را در راە ….. ﺍی ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻭ ﺧﻼﺻﻪی ﺍﻣﺮِ کُن٘.

‫ﺷﯾطﺎن‬.‬ …. هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی … ١ ‫ﻟﺒﺎب‬ ّ‫ﺐ‬‫ﻟ‬ ‫ﻫﺰار‬ ‫ﻋﺎرﻓﺎن‬ ‫ﺳﻠﻄﺎن‬ ‫ﻗﺼﺎر‬ ‫ﺳﺨﻨﺎن‬ ‫ﻣﻮﻻﻧﺎ‬‫ﻋﻠﯽ‬)‫ع‬( ***** ‫ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی‬ ‫از‬ ‫ﮔﻠﭼﯾﻧﯽ‬: ) …

ﻣﺪﻓﻦ ﺷﺮﻳﻒ و ﻋﺰﻳﺰ او ـ ﺗﻼوت ﻗﺮآن و ﻧﺠﻮاي ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ. ي … ﻋﻠﻲ. ﺑـﻦ ﻣﻮﺳـﻲ (اﻣـﺎم رﺿـﺎ)، اﺑـﺮاﻫﻴﻢ، ﻋﺒـﺎس و ﻗﺎﺳـﻢ ﻛـﻪ. ﻣﺎدرﺷﺎن ﻛﻨﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. .2 …. ي زﻻل ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻲ ﻧﻮﺷﻴﺪه و ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻮراﻧﻲ اﻳﻦ دو اﻣـﺎم … ﺷﺎﻋﺮاﻧﻲ ﭼﻮن ﺑﺸّﺎرﺑﻦ ﺑ ﺮد را ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار درﻫﻢ و …… ﻟﺐ. ﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ ذﻛـﺮ ﻣﺘـﺮﻧﻢ و زﺑـﺎﻧﺶ ﺑـﻪ. ادﻋﻴﻪ و. آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ زﻣﺰﻣﻪ. ﮔﺮ ﺑﻮد. او ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه زاﻫـﺪ ﺑـﻮد و روز ﭼـﻮن ….. ﺳﻠﻄﺎن و ﺷﺎه ﺧﺮاﺳـﺎن. ، ».

و در ميان علوم قشر، علم تفسير ظاهر به لباب نزديكتر است (همان). … يعني حروف مختلف حقيقت باطن قرآن است و در هر حرفي صد هزار درياي علوم غيب پنهانست و جز ….. همچنين به اين سخن حضرت علي (ع) «من فهم القرآن فسّربه جمل العلم» استناد مي‌نمايد و … البته صوفيه خود اذعان دارند كه ممكن است عارف در مقام كشف و شهود به گواهي و خطا افتد و …

او در کتاب ((لب لباب مثنوی)) و در رشحه ی پنجم می گوید: «و آن [حج] دو نوع است: … تا در آغاز سخن در مورد سیره ی عملی و نظری پیامبر اسلام (ص) مطالبی برای مردم بیان و … مجالس وعظ ملاحسین کاشفی، چنان بوده که سلطان حسین بایقرا و سایر … کتاب اخیر را به نام امام رضا (ع) به رشته ی تحریر در آورده است، کاشفی در همین …

عاقا⁦⁦.

برچسب‌ها:, , ,