RALD

ویژگی کتابخانه دیجیتالی:

در کتابخانه‌های دیجیتال فاصله میان جویندگان و پدید آورندگان تقریباً به صفر می‌رسد. کتابخانه دیجیتال …

کتابخانه دیجیتال (الکترونیکی) کتابخانه‌ای است که در آن اسناد به جای کاغذ یا سایر رسانه‌های محلی به شکل …. ویژگیهای کتابخانه‌های دیجیتال:.

این پژوهش قابلیت‏ها و ویژگی‏های مورد استفاده در رابط کاربر کتابخانه‏های دیجیتالی برتر دنیا در استفاده از نشانه‏گذاری اجتماعی که به کاربران امکان تولید، …

در کتابخانه‌های دیجیتال …

در این پژوهش سعی کردیم با شناسایی و بررسی چهل کتابخانه هدف: دیجیتالی کودکان ویژگی های محتوایی مهم تر را شناسایی کنیم. برای بازیابی این کتابخانه با کلید …

دي‌گان[10] و تنر در كتاب >آينده دنياي ديجيتالي: راهبردهايي براي عصر اطلاعات< با بررسي تعاريف مختلف، ويژگي‌هاي زير را براي كتابخانه ديجيتالي برشمرده‌اند (10: …

نتایج این اجرا نشان می دهد که ویژگی های پیشنهاد شده در رویکرد کتابخانه دیجیتالی کالیماخوس استفاده از کتابخانه های دیجیتالی را تشویق می کند.

جایگاه مدیریت کتابخانه الکترونیک و مدیریت کتابخانه دیجیتال در امروزی . …. مزیت کتابخانه های دیجیتالی را به اجمال بیان و ویژگی ها و امکانات آنها را توصیف می …

بررسی میزان استفاده نرم افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران از ویژگی های نظام های … جامعه آماری پژوهش، همه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

کتابخانه‎های دیجیتالی مجموعه ای از منابع الکترونیکی و امکانات فنی مرتبط … مشکلات، مزایا، ویژگی‎ها و اهداف کتابخانه دیجیتال پرداخته شده است.

با توجه به اهمیت، نقش و جایگاه کتابخانه دیجیتال، تاکنون تعاریف … استفاده شبکه ای از پایگاه های لوح فشرده از ویژگی های اصلی کتابخانه های …

اولویت های مورد انتظار کاربران از صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتالی مورد مطالعه: … کلید واژه ها: کتابخانه دیجیتالیصفحه رابط کاربرسازمان اسناد و کتابخانه ملی …

در این مقاله به بررسی چالشها، مزایا، ویژگی ها و اهداف کتابخانه دیجیتال پرداخته شده است. مقدمه. کتابخانه ها محل ذخیره ی دانش است. به تعبیر دیگر می …

ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل. داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان. ﻣﻨﺒﻊ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ. دارد. ﻧﺪارد. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ. دارد. ﻧﺪارد. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان استفاده نرم افزار های کتابخانه دیجیتالی ایران از ویژگیهای نظام خبره دربازیابی اطلاعات است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به …

برای مطالعه مدارک و بهره‌مندی از امکانات کتابخانه لطفا وارد شوید. درخواست اشتراک برای بهره‌مندی از امکانات جستجو، مرور، مطالعه چکیده، متن ‌کامل و دیگر امکانات …

این مجموعه نوشتاری بر آن است تا با اشاره به مفاهیم ،کاربرد و اهداف کتابخانه دیجیتالی به نقش مهم کتابداران کتابخانه های دیجیتالی ، ویژگی و آموزش …

دانشگاههای جامع ایران می باشد. يافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر شمول ویژگی های ساختاری و محتوایی،. کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور …

به همین جهت مطالعه حاضر با هدف تعیین وجود تشابه و افتراق کتابخانه دیجیتالی … حال آنکه یک کتابخانه دیجیتال به لحاظ مفهومی علاوه بر ویژگی‌های یک کتابخانه‌ …

چکیده این مقاله به معرفی کتابخانه های دیجیتالی از منظر کلی و ساختاری می پردازد. … می توان گفت که کتابخانه هیبرید دارای ویژگی زیر است:.

سیستم کتابخانه دیجیتال نور، به عنوان یک پایگاه وبی، برای عرضه … از مهم‌ترین ویژگی‌های کتابخانه دیجیتال نور می‌توان به موارد اشاره كرد:

ويژگيهاي كتابخانه هاي ديجيتال : درکتابخانه‌های دیجیتال، علاوه بر اطلاعات کتابشناختی، امکان دسترسی به متن کامل بسیاری از منابع اطلاعاتی نیز وجود دارد و معمولاً …

کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانه. های دیجیتالی ….. 2. و هم وب معنایی است. بنابراین. کتابخانه دیجیتالی معنایی شامل. ویژگی. هایی مانند …

کتابخانه (کتابخوان) همراه نور، واسطی برای ارائه و مطالعه کتب الکترونیکی است. … فهرست عناوین و صفحه; شخصی سازی نمایش متن و تنظیم ویژگی‌‌های نمایش متن …

. امکان ترجمه خودکار متون انتخاب شده …

برچسب‌ها:, , , ,