RALD

چرا انقلابیون سال 57 را « انقلابیون کثیف » می نامند؟؟

در ویرگول همه می‌تونن بنویسن. ویرگول یک شبکه اجتماعی برای خواندن و نوشتن متن و محتوای فارسی است.

۴۰۴. به نظر می‌رسد که شما در بین صفحات گم شده اید، ما به شما کمک می کنیم تا از اینجا به بیرون بروید. به صفحه اصلی برگردید. شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید.

مجید محمدی: حکومت نمی خواهد مردم این رویداد را فراموش کنند چون می خواهد خود را علی … خشونت علیه رژیم مستقر و بعد جنگ قدرت میان انقلابیون و پس ازآن تبدیل … است اما هفت روش برای اندازه گیری دستاوردها و خسارات رخداد سال ۵۷ وجود دارد:.

اگر حکومت شاه این‌گونه بود که مدعیان ادعا می‌کنند، چرا فروپاشید و افتاد؟ … صد سال آه و ناله از انقلاب ۱۳۵۷ و محکومیت انقلاب و انقلابیون، تغییری در …

تصور شاه از خودش شبیه یک انقلابی «چپول» بود کلمه «انقلاب» پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ بیش از … چهل سال پس از سقوط حکومت شاه، تصویر او در میان هیاهوی تبلیغاتی مخالفان و موافقان …. چرا که از سویی خود او باورهایی مغشوش و متناقض ابراز می‌کرد، و از سوی دیگر …. آنها می‌خواهند اندیشه‌های منحط خودشان را که دموکراسی می‌نامند احیا کنند…

انقلاب ۱۳۵۷ ایران یا انقلاب بهمن ۵۷ در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی (۱۱ فوریه ۱۹۷۹) با … در عین حال این انقلاب نخستین انقلابی است که اسلام‌گرایی را در خاورمیانه به …. رونق اقتصادی دهه ۴۰ به طرز شگفت‌آوری به سود بنیادهای مذهبی هم بود، چرا که در پی ….. سامی و حبیب الله پیمان نزدیک به این گفتمان به فعالیت سیاسی می پرداختند.

۱.این انقلابیون سال ۵۷ را امروز می توان به آسانی” انقلابیون کثیف” نامید،خواه اصلاح طلب باشند،خواه اصول گرا. ۲.عابد الجابری در شاهکار خود “عقل سیاسی اسلام” می …

محمود احمدی نژاد: ‘رهبر انقلابی’ که غیبش زد … مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در یادداشتی در صفحه ناظران می گویند با … عملکرد این آقایان مشکلات درست کرده، چرا انقلاب برود؟ … تصور این بود که پس از ۵ سال از پایان دولت وی، اکنون بسیاری از …. را متهم کرد می خواهد از یمن اسرائیل را هدف بگیرد · 3 فروش ژاکتی کثیف و …

چرا سلطنت طلبان یا کسانی مانند آنان میخواهند« رخداد» انقلاب را کار اشتباهی نشان دهند؟ … این افتخار ما در تاریخ ایران است. … شما که نسل 57 را محکوم می کنید فعالیت غلطی انجام داد ، لطف کنید همه ی تشکیلات سلطنت طلب و ….. آخرین عامل موثر در خلق بحران انقلابی سیر نزولی‌ای بود که پس از ۱۹۶۷ اقتصاد را درگیر کرد.

ملاحظه می کنید که ما با انقلابی طرف نبودیم بلکه با یک عده تروریست و دروغگو طرف … بوده و در شعارهای خود هم مدام دروغ می گویند که بله شاه 20 هزار مجاهد را کشت! …. بودند: ۱) او فرستاده صاحب زمان است ،آیت الله خمینی(بخوانید خمینی کثیف،). … اینکه 800 شعار داده شده که حرف ما نیست در کتاب فلان یک سال بعد انقلاب …

این برهه از تاریخ, برهه پالایش انقلاب و صفوف انقلابیون از نیروهای سطحی … اربابان شاه رو کشورهای استعمار گر مینامند در حالی که خودشون بعد از …. چرا که بقدرت رسیدن آخوند، حتمی بود. …… از مردم دوباره به دیکتاتوری کثیف و سیاه پهلوی بازگردیم و روشنگری … اراجیف توده ایها و آخوندهای مزدور بیگانه در سال 57 است .

قضیه از این هم بالاتر است؛ تدریجاً موضوع را به این خواهند کشاند که اصلاً چرا …… رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: آنها در مورد تأسیسات فردو می گویند، چون این …. باید جهت گیری و مسیر انقلابی جهاد دانشگاهی حفظ شود و نباید گذاشت این مرکز مهم علمی …… دیکتاتورِ مورد حمایت امریکا در سال 1357 و حرکت متقابل و شجاعانه دانشجویان در …

. ﮔﻔﺘﺎر اﻧﮕﻠﺲ در ﺑﺎره ی ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: …. ﭘﻴﺸﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎص ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺸﺮﻫﺎ، ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل. ﺳﻴﺎﺳﯽ، در.

و می بینیم که ملک فهد هر سال‏‎ ‎‏مقدار زیادی از ثروتهای بی پایان مردم را صرف ….. روشنفکران حرفه ای می گویند که آزادی در تمام منکرات‏‎ ‎‏و فحشا حتی همجنس بازی و از این …… در مجلس افسردۀ آن روز گفت: اکنون که‏‎ ‎‏باید از بین برویم چرا با دست خود برویم. …… زد و از اوایل سال 1357 مبارزاتش را برعلیه ارتش و نیروهای انقلابی افزایش داد.

ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾ. ﯽ ﺧﻠﻖ. و ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن. و. ارزش. ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ. و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ. ای ﺳﺖ. ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در … ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از درد و رﻧﺞ. و ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ …… از ﺳﺎل. 57. ، از ﺑﺎز ﺷﺪن درﻫﺎی زﻧﺪان و ﺗﺤﻘﻖ آرزوی ارژﻧﮓ. 13. ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ رﻓﯿﻖ ﻣﺎدر و ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن …. ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ، دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت. ﺑﻮرژوازی، ….. ﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﻬﺎی ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺜﯿﻒ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ.

نگاهی به انقلاب و انقلابیون هندی از نظرگاه جواهر لعل نهرو … جلد یک ص 57) “غرق مطالعه زندگی گاریبالدی قهرمان مبارزات ایتالیا شده بودم”. … جلد یک ص ۱۰۳) نگاه مهاتما گاندی به مبارزه در سال ۱۹۲۰ : “مبارزه دراز و بیرحمانه و دشوار خواهد بود. …. جلد یک ص 161) چرا حکومت های جور به دستگیری رهبران نهضت ها اقدام می کنند و …

امروز که در قله کوه؛ انقلاب اسلامی در سی نهمین سال از بهار انقلاب اسلامی و … و رژیم های طاغوتی ایستاده ایم ملت ایران بیش از همیشه انقلابی تر شده اند ملت … گردشگری هر منطقه می نامند که ضعف بسیار زیادی در کشورها وجود دارد. … اینها را همه از برکت رهبری بی بدیل، متمایز و امام گونه رهبر معظم انقلاب می دانم چرا که ایشان …

پسر مرحوم طیب حاج‌رضایی می‎گوید: علم به پدرم پیغام داد که دسته … در را باز کرده و بیرون می آید و می گوید که چرا یواشکی آمدید؟ … او را می برند و بعد هم می گویند که کم عقل است و بعد از 2 ماه از زندان خارجش می کنند. …… اسلامی در سال 57 حدود 15 سال فاصله بود، در این 15 سال آیا انقلابیون با خانواده شما ارتباطی گرفتند؟

ي. ﭘﺘﺮوﮔﺮاد، ﺑﻪ زﺑﺎنِ. ﺳﺎل. 1905. ﺳﺨﻦ ﻣﯽ. ﮔﻮﯾﻨﺪ . درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دورة ﺟﻨﮓ. روﺳﯿﻪ. و. ژاﭘﻦ، ﺗﻮده ﻫﺎ. ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺎن، ﺻﻠﺢ، و آزادي ﻫﺴﺘﻨﺪ … 1912. ، اﻧﺮژي اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮده ﻫﺎي ﭘﺮوﻟﺘﺮ را ﺑﯿﺪار. ﮐﺮد . ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت از ﭘﯽ آن آﻣﺪ . در ﺳﺎل. ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻣﻮج ….. رأس دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﻧﻘﻼب ﯾﺎﻓﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ. ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ . در ژوﺋﯿ. ﻪ ﻫﻢ …… Page 57 …… ﻣﻬﯿﺠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺜﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ،. ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ …

کسی که برای مردم افسانه‏ های انقلابی نقل می‏ کند، کسی که آن‌ها را با داستان‏ های … از کشوری (از منتهاالیه راست تا آن‌ها که خودرا «کمونیست» می‌نامند) با بعضی افراد و … وجود فریادهای گاهاً خشمگین و اغلب بغض‌آلوده‌ای که چرا اینترنت را در ایران قطع …. جنبش سال 57 برخلاف عصیان کنونی ‌ـ‌هم‌ـ رنگ و بوی طبقاتی داشت و ـ‌هم‌ـ …

چرا تو سه سال گذشته حتی یه قدم درجهث مصالح ملی ورنداشتین چرا خود شما یه طرح …. به جواب به مهمان 18/8/30 ساعت 06:45 97/6/8 ساعت 07:57 پیوند ثابت … و متعلق به ادوار کهن و افراد با شرف را دون کیشوت می نامند حرفی نیست. … پس ای دیوث کثیف،

درباره مرگ کورش دوم (مشهور به کورش کبیر/ کورش بزرگ) در سال 529 پیش از میلاد، … جوزپه باربارو در این باره می‌نویسد: گوری است که گویند قبر مادر سلیمان ….. به دست تواناي انقلابيون به رهبري ابرمردتاريخ حضرت امام خميني(ره) ريشه كن …. چرا وقتی اسکندر مقدونی به ایران حمله می کند، هیچ مقاومت مردمی علیه او شکل …

آن سوی سیاست_آنچه یک انقلابی باید بداند … آنچه آنها آنرا نقض حقوق بشر می نامند، … 410 views 13:57 … آن وقت خدا خواهد گفت پس من عقل و اختیار و قدرت را چرا به تو دادم! … این حرفها نه تنها #حقوق خودت و همجنسهات رو تامین نمیکرد، بلکه منافع کثیف … دغدغه جامعه شده تامین #کنسرت و #استادیوم رفتن این #زوجهای_قلابی که هر سال …

با نگاهی به محتوای تبلیغاتی که برای این منظور صورت می گیرد به راحتی می توان … هم ظاهر می شوند، لفظ سیلی را به کار نمی برند و یک راست در مورد “خشونت” می گویند؛ و … (همان منبع) چرا که آن ها به حق، نگران و دلواپس آنند که مبادا آن “اندوه و رنج و خشم” …. این که خیزش قهرمانانه توده های مبارز ایران در سال 88 با نیروی تهاجمی و انقلابی خود …

زینب موذن زاده در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، گفت: در حال حاضر 24 هزار نفر در دانشگاه فردوسی تحصیل می …

برچسب‌ها:, , , ,