RALD
بسته‌ی به‌روزرسانی 7.23b بازی Dota 2 برای اعمال تغییرات روی برخی از آیتم‌ها و هیروها در دسترس قرار گرفت.

در تازه‌ترین اخبار بازی مطلع شدیم که به‌روزرسانی بزرگ Outlanders در دسترس … آپدیت بزرگ اوت‌لندرز دو قهرمان تازه با نام‌های Snapfire و Void Spirit را درکنار پچ …. آپدیت 7.23b بازی Dota 2 با تمرکز روی آیتم‌ها و قهرمانان منتشر شد.

بسته‌ی به‌روزرسانی ۷٫۲۳b بازی Dota 2 برای اعمال تغییرات روی برخی از آیتم‌ها و هیروها در دسترس قرار گرفت. در تازه‌ترین اخبار بازی مطلع شدیم که …

آپدیت 7.23b بازی Dota 2 با تمرکز روی آیتم‌ها و قهرمانان منتشر شد بسته‌ی به‌روزرسانی 7.23b بازی Dota 2 برای اعمال تغییرات روی برخی از آیتم‌ها و هیروها در دسترس …

آپدیت 7.23b بازی Dota 2 با تمرکز روی آیتم‌ها و قهرمانان منتشر شد بسته‌ی به‌روزرسانی 7.23b بازی Dota 2 برای اعمال تغییرات روی برخی از آیتم‌ها و …