RALD
دکتر سعید جوی زاده ،سمانه. 02:14.

مدرس دکتر جَوی زاده (نویسنده بیش از 13 کتاب در زمینه GIS) …. عنوان کتاب: پردازش داده های لیدار نویسندگان: سعید جوی زاده،منیژه براهیمی و مژگان صداقت ( پنجشنبه 10 …

دکتر سعید جوی زاده …. لیدار، آموزش لایدار، آموزش Lidar، کاربرد لیدار در سنجش از دور، فیلم آموزشی لیدار، تبدیل داده های لیدار به …

دکتر سعید جوی زاده54.