RALD
)) ۩ ۩ ۩. 2.7 هزار بازدید ۶ ماه پیش. 3:05 …

عصرمحرم 1398_حاج حامدباقری. … گفتم ای دخترشامی برو وطعنه نزن_حاج حامدباقری. 01:18 … برو وطعنه نزن_حاج حامدباقری. حامدباقری _ ویدئو. 3 0 …

تمام سرنوشتم به دست ابن زهراست_حاج حامدباقری. 01:21 · تمام سرنوشتم به دست ابن … گفتم ای دخترشامی برو وطعنه نزن_حاج حامدباقری. 01:18. گفتم ای دخترشامی برو …

دهخدا طعنه را چنین تعریف می‌کند: ” عیب‌جویی کردن، توبیخ و سرزنش کردن. بیغاره؛ ملامت و گواژه. به معنی بد گفتن کسی را مجاز است و با لفظ کشیدن و بردن و زدن و کردن و داشتن و … تحقیقات به وسیلهام آر آی نشان می‌دهد که بیمارانی با آسیب در قسمت لبّ …

طعنه. واژگان مترادف و متضاد. ۱. بدگویی، سرزنش، شماتت، طعن، لوم، ملامت، نیش و کنایه ۲. سرزنش کردن ۳. نیزهزنی، ضربتنیزه. واژه‌های مشابه …

مشکی مدیا > > > > سریال گلپری قسمت 67 حاشیه‌ها ایران ترکیه ترکیه ترکیه ترکیه پربیننده‌های امروز پاورقی (ری‌کپ) پاورقی (ری‌کپ) …